Natuurvriendelijke politieke partijen willen geen afschot smient in Zuid-Holland

Door Anne Koning op 7 november 2017

De Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Groen Links en 50Plus willen niet dat er in Zuid-Holland smienten worden afgeschoten. Ze zullen daarom komende woensdag het provinciebestuur adviseren niet akkoord te gaan met het nieuwe faunabeheerplan voor de smient.

Al in 2015 heeft de rechter een streep getrokken door het faunabeheerplan voor de smient, omdat de Provincie wettelijk verplicht is ‘de gunstige staat van instandhouding’ niet in gevaar te brengen. In het faunabeheerplan Smient 2017 staat dat de smient in aantal afneemt. Desondanks stelt de Provincie voor om toe te staan dat de smient wordt afgeschoten.

Tot nu toe werden gemiddeld 3800 smienten per jaar gedood, maar volgens het nieuwe plan mogen dit er zelfs maximaal 6500 zijn. Hierdoor zal het aantal smienten nog verder afnemen. Bovendien behoort de smient tot een beschermde eendensoort. Op grond van de Natura 2000-doelstelling zou Nederland jaarlijks gemiddeld 258.000 smienten moeten tellen. Maar dat aantal wordt bij lange na niet gehaald: het huidige landelijke seizoensgemiddelde ligt daar 30 procent onder.

De provinciale fracties van PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en 50Plus vinden dat het nieuwe faunabeheerplan onvoldoende garantie biedt voor een gunstige staat van instandhouding van de smient. De Provincie loopt bovendien het risico dat ook de rechter een streep door dit plan trekt. Daarom dienen de vier partijen een voorstel in waarin het provinciebestuur wordt opgedragen het nieuwe faunabeheerplan voor de smient niet goed te keuren.

Update 8 november 20.00 uur:
Helaas hebben Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en PVV (en duizenden verontruste burgers) niet kunnen voorkomen dat in de Provinciale Statenvergadering van vandaag het faunabeheerplan toch is goedgekeurd.

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning