Najaarsnota 2017

11 oktober 2017

Vandaag bespraken de leden van de Provinciale Staten de Najaarsnota 2017. Statenlid Naomie Matil voerde het woord namens de PvdA. Zij benadrukte het financiële resultaat van 17,9 miljoen euro, dat overgaat naar de Algemene Reserve.

Matil: “De Najaarsnota biedt de kans om tussentijds de balans op te maken. De PvdA blijft vinden dat er teveel geld wordt opgepot. Dit is gemeenschapsgeld dat ingezet zou moeten worden voor een gezond, groen en prettig leefklimaat in de provincie. De ambitie van Gedeputeerde Staten om te versnellen, beter te voorspellen en aan PS te vertellen moet leiden tot beter grip en inzicht in het budget.”

Matil sprak haar complimenten uit voor de uitvoer van een eerdere motie, mede ingediend door de PvdA. “Wij zijn blij met meer uitzicht in de realisatie van het meerjarenplan voor het Natuurnetwerk Zuid-Holland.”

De aanbieding van het Programma Zuid-Hollands Groen bij de begroting, en de begroting zelf, zal hier aan moeten bijdragen. De PvdA zal er nauw op toezien dat dit document zal leiden tot een beter meerjarig budgettair inzicht van het provinciaal groen.

Verder waren er ook complimenten aan de Provincie als werkgever waar er onder andere plaats is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stagiaires en statushouders.

Volgende maand bespreken Provinciale Staten de Begroting 2018. Een onderdeel hiervan zal zijn het bestemmen van de resterende vrijgevallen middelen. Matil blikte alvast vooruit: “Voor de PvdA is het van belang dat onder andere de OV-tarieven met terugwerkende kracht worden bevroren tot het niveau van 2015.”