Moeizame overgang Arriva naar Qbuzz in Dordrecht en Gorinchem

Door Willem Minderhout op 2 januari 2019

Qbuzz neemt onder andere in Dordrecht het vervoer over van Arriva. Eind december verscheen in het Algemeen Dagblad een reeks artikelen over de moeizame overgang van Arriva naar Qbuzz in steden als Dordrecht en Gorinchem. De eerste dagen zou het zelfs best een chaos zijn geweest. Statenlid Willem Minderhout stelde op de valreep voor het reces schriftelijke vragen over de gang van zaken.

In het Algemeen Dagblad verscheen een reeks van artikelen over de moeizame overgang van Arriva naar QBuzz in het concessiegebied Dordrecht Gorinchem. “De eerste dagen was het best een chaos’’, stelt QBuzz-woordvoerder Susan Zethof. Zij verwachtte echter “dat binnen nu en een week of twee alle problemen goed op orde zijn.’’ QBuzz verweet de problemen aan de nieuwe gestrekte lijnen die nog niet goed zijn ingeregeld.

De ILT meende bovendien dat december geen goede maand is om een nieuwe concessie te vergunnen ‘omdat dat een kwetsbare periode is, met ongunstige weersomstandigheden’.

(Een deel van) het rijdend personeel van QBuzz was een andere mening toegedaan: de vergoeding voor de vergunde concessie is te laag, waardoor de kwaliteitseisen structureel onhaalbaar zijn.

Naar aanleiding van deze constateringen, stelde Willem Minderhout een aantal schriftelijke vragen:

  1. Deelt het college de mening van Qbuzz dat deze overgangsproblemen binnenkort opgelost zullen zijn? Zo ja, waarop baseert u deze mening? Zo nee, welke acties bent u van plan te ondernemen om de huidige problemen op te lossen?
  2. Deelt u de mening van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) dat december een slechte maand is om een nieuwe concessie in te laten gaan? Zo ja, bent u van plan in de toekomst een andere ingangsmaand te kiezen? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u de vrees van (een deel van) het Qbuzz-personeel dat de financiële tegemoetkoming structureel te laag is zodat Qbuzz onmogelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen zonder dat dit leid tot een verhoogde werkdruk voor het uitvoerend personeel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u van plan daaraan te doen?

Willem zal namens de fractie de gang van zaken scherp in de gaten houden.

Willem Minderhout

Willem Minderhout

Willem Minderhout (1959) is voor een tweede periode Statenlid namens de PvdA in Zuid-Holland. Hij studeerde geschiedenis en bedrijfskunde en is ruim tien jaar docent voor de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Daarvoor werkte hij in het openbaar vervoer (HTM/’9292’), de IT (Origin) en voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA.     Biografie “Ik

Meer over Willem Minderhout