6 juli 2015

Midden-Delfland aanwijzen als ‘bijzonder provinciaal landschap’

Een wijziging in de natuurbeschermingswet maakt het mogelijk dat provincies landschappen kunnen aanwijzen als ‘bijzonder provinciaal landschap’. De PvdA is hierover verheugd en heeft gedeputeerde Weber gevraagd deze status zo spoedig mogelijk aan Midden-Delfland te verlenen. PvdA woordvoerder Anne Koning: ‘Als groene long tussen Den Haag en Rotterdam is Midden-Delfland van onschatbare waarde voor stedelingen. Het is goed dat deze natuur nu beschermde status krijgt.’

Natuur draagt bij aan welzijn en aan de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen. Het is daarom belangrijk dat alle inwoners in onze sterk verstedelijkte provincie dicht bij huis kunnen genieten van natuur en landschap. Of dat nu is om hard te lopen, te ravotten, te fietsen, te zwemmen of tot rust te komen. Anne Koning: ‘Met de status ‘bijzonder provinciaal landschap’ kunnen we voorkomen dat het Midden-Delfland vol wordt gebouwd met woningen en wegen en behouden we de groene long tussen Den Haag en Rotterdam. Dat is goed voor onze inwoners nu, maar minstens zo belangrijk voor toekomstige generaties’.

15_07_03_pvda_midden_delfland_bijzonder_provinciaal_landschap.pdf