Meer sociale huurwoningen in de Rotterdamse regio

18 januari 2019

Dankzij de inzet van de PvdA stuurt de provincie sterk op meer sociale huurwoningen en een evenwichtigere spreiding van betaalbare woningen in de Rotterdamse regio. Er wordt dankzij eerdere beleidsvoorstellen van de PvdA op dit moment  hard onderhandeld met de diverse gemeenten in de regio Rotterdam. En met resultaat: veel gemeenten hebben inmiddels nieuwe plannen voor meer sociale huurwoningen gemaakt en Rotterdam tempert de sloop van sociale huurwoningen.

De PvdA is blij met de getoonde inzet van de provincie. Desondanks lopen een paar gemeenten nog achter bij het maken van plannen voor een groter aanbod van betaalbare woningen. Naar verluid gaat het onder andere om de gemeenten Barendrecht, Lansingerland en Ridderkerk. De provincie is de enige overheid die ervoor kan zorgen dat het huisvesten van meer mensen met een bescheiden inkomen geen free lunch wordt voor sommige gemeentebesturen. De PvdA wenst dan ook dat de provincie ingrijpt bij gemeenten die niet hun verantwoordelijkheid nemen. In het uiterste geval kan de provincie zelfs voorschrijven hoeveel sociale woningen in bestemmingsplannen opgenomen dienen te worden.

In de commissievergadering Ruimte en Leefomgeving van woensdag 16 januari 2019 heeft Statenlid Ron Hillebrand de gedeputeerde wonen gevraagd of het klopt dat niet elke gemeente volop meedoet. De gedeputeerde heeft toegezegd dat de nieuwe plannen snel zullen worden getoetst en beoordeeld. Daarna zal ook goed gecontroleerd worden of de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Een aanbieding van een gemeente is immers wel een goede eerste stap, maar niet zelden gaat het daarna bij de uitvoering alsnog mis waardoor er alsnog minder betaalbare woningen beschikbaar komen. De PvdA zal dit de komende jaren nauwgezet blijven volgen en monitoren. Het is immers keihard nodig dat er meer sociale woningen komen.