1 juni 2016

Meer ruimte voor groen en water in de stad

De PvdA Zuid-Holland heeft samen met onder andere Tweede Kamerlid Henk Leenders, fractievoorzitter Margot Kraneveldt en waterschapsbestuurder Thea Fierens een werkbezoek gebracht aan Zoetermeer. Het brede gezelschap waarvan ook de groen- en natuurorganisaties IVN en Groene Motor deel uit maakte, fietste onder aanvoering van stadsbioloog Hendrik Baas langs diverse initiatieven die Zoetermeer groen maken.

Groen in de Stad 01-Hendrik Baas

De eerste stop van de fietstocht was bij Buitenbeest (http://buitenbeest.punt.nl/). Het Buitenbeest is een kinderboerderij met activiteitencentrum, een kas, een natuurspeelplek en een wijktuin. Interessant was te horen van Chris Veldhuijsen van IVN  dat door een simpele ingreep, namelijk het verplaatsen van de ingang, de aanloop van buurtbewoners enorm is toegenomen.

Het gezelschap vervolgde haar tocht naar Westerpark, een groene oase in een sterk verstedelijkte omgeving, waar veel bijzondere soorten wilde planten, broedvogels, vlinders, libellen en vleermuizen voorkomen. Midden in het park ligt de Natuurtuin (http://www.stichtingoase.nl/natuurtuin-), een paradijsje waar oude landschappen uit de omgeving op kleine schaal zijn te zien. Ep Booneman vertelde hoe bewoners in overleg zijn met de gemeente om de exploitatie van deze natuurtuin ter hand nemen. In het gesprek bleek hoe belangrijk het is voor vrijwilligers is om financiële ondersteuning te kunnen krijgen. Ook de zogenaamde ‘vouchers’ van de Groene Motor bij projecten werd besproken.

Groen in de Stad 02-Westerpark Groen in de Stad 03-Natuurtuin Groen in de Stad 05-Natuurtuin01

Na Westerpark werd Buytenpark aangedaan. Buytenpark is een voormalige puinstort met heuvels tot 20 meter hoog. De PvdA was onder de indruk van het prachtige heuvelachtige gebied met houtwallen en natuurlijke oevers van waterpartijen, met nestgelegenheid. Hendrik Baas vertelde dat voor veel vogelsoorten Buytenpark een baken tijdens de trek is maar ook van belang als foerageergebied. Ook de ransuil, buizerd, bruine kiekendief, torenvalk broeden in het park (https://buytenpark.wordpress.com/). Er blijven wel verdeelde gevoelens over de verlengde baan van Snowworld bestaan.

Groen in de Stad 07-Buytenpark

Tenslotte bezocht het gezelschap de wijktuin aan de Broekwegzijde. Deze tuin wordt sinds een jaar door stichting Zoete Aarde beheerd. Betrokken buurtbewoners hebben een klein paradijsje gecreëerd en zorgen er samen voor dat de tuin dagelijks open is, jong en oud kan tuinieren en recreëren. Ook is er thee en koffie en worden biologische producten verkocht.

Groen in de Stad 04-Broekweg Groen in de Stad 06-Broekweg01

De PvdA vindt het belangrijk dat groen en water meer ruimte krijgen in de steden. Het ondersteunt biodiversiteit; het levert een bijdrage aan het behoud van soorten. Het helpt bovendien de schadelijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, en dan met name de grote temperatuurstijging. En minstens zo belangrijk: een groene omgeving nodigt uit tot gezond gedrag en geeft een fijne woonomgeving. Tweede Kamerlid Henk Leenders: ‘Goed en inspirerend om te zien hoe de stad Zoetermeer samen met natuurorganisaties en vrijwilligers zorgt voor een groen en gezonde omgeving voor haar inwoners’. Statenlid Anne Koning: ‘Nog steeds groeien in onze steden een heleboel kinderen op, zonder ooit met hun voeten in de aarde te hebben gestaan. Groen in de stad en net naast de stad is ook vanuit de provincie belangrijk. En samen als partijgenoten op stap zijn is bovendien erg leuk!’.