15 februari 2017

Maatschappelijk draagvlak uitgangspunt nieuwe locaties windmolens

Woensdag 8 februari stond de bespreking van de ruimtelijke inpassing  van windmolens op het programma van de Commissie Ruimte en Leefomgeving. Omdat er veel verzet is vanuit de omgeving vallen het bos De Balij bij Zoetermeer en bedrijventerrein Technopolis in Delft af als locatie. GS dient nu met een aparte aanpak voor nieuwe intiatieven te komen.  PvdA woordvoerder Willem Minderhout: ‘Wij vinden het een goede ontwikkeling dat bij nieuwe locaties een belangrijke rol is weggelegd voor maatschappelijk draagvlak. Maatschappelijk draagvlak is gebaat bij goede participatiemogelijkheden zoals de mogelijkheid om ‘windobligaties’ aan te schaffen voor omwonenden e.d.  De PvdA zal daar dan ook op aandringen’.

Het belangrijkste onderdeel van de windenergieopgave vormen de locaties in de voormalige Stadsregio Rotterdam. Volgens afspraak moet hier voor 150 MW windmolens worden opgesteld van 735 MW die Zuid-Holland op grond van het energieakkoord moet realiseren. Op grond van de provinciale richtlijnen zijn hier een aantal locaties aangewezen. Gemeenten hebben zelf de ruimte gehad om desgewenst met alternatieve locaties te komen. In sommige Gemeenten heeft dit tot felle discussies, maar niet tot alternatieve locaties geleid. Gemeenten als Nissewaard kunnen met behulp van een zienswijze echter alsnog alternatieve locaties aandragen.

In het voorstel van GS waren ook de locaties Balij Zoetermeer en Technopolis Delft  opgenomen. Deze locaties hebben niets van doen met de opgave van de voormalige Rotterdamse stadsregio. De PvdA heeft daarom van harte het voorstel van het CDA gesteund om deze locaties uit het voorstel te halen. Ook de PvdA Zoetermeer is blij dat de locatie De Balij van de baan is. ‘Uiteraard willen we als PvdA graag windmolens in onze gemeente, maar we vinden dat er  geschiktere plekken zijn in Zoetermeer,, aldus fractievoorzitter Margot Kraneveldt.

Namens de PvdA vroeg Minderhout bijzondere aandacht voor de problematiek van de ‘krimpende wind’. Sommige verouderde molens blijken niet vervangen te kunnen worden door nieuwe molens omdat die hoger zijn dan de huidige regels toelaten. Gedeputeerde Bom heeft toegezegd om hier snel een aanpak voor te ontwikkelen.  Ook vindt de PvdA het belangrijk te voorkomen dat windmolens er voor de eeuwigheid staan (een zogenoemde statiegeldregeling die ervoor zorgt dat eigenaren aan het eind van een licentieperiode zorg dragen voor het opruimen van de windmolens).