10 maart 2015

‘Maak Rotterdamse haven spin in het web van hergebruik grondstoffen’

Lijsttrekker Ron Hillebrand van de PvdA Zuid-Holland voorziet dat de provincie Zuid-Holland de komende jaren volop kan profiteren van groei. Tijdens een gesprek met hem in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen komen woorden als innovatie, technologie en duurzaamheid vaak terug. “We blijven economisch achter als we niet inzetten op vergroening.”

Groei
Ron Hillebrand denkt graag in kansen. En dat komt goed uit, want in Zuid-Holland zijn die kansen er volgens hem volop. “Door de trek naar het westen profiteert het grootste deel van Zuid-Holland de komende decennia van groei,” zegt hij. “De aanwezigheid van universiteiten en kleine bedrijven geeft de provincie veel innovatiekracht. Deze bedrijven komen graag naar de stad. Dat heeft wel weer gevolgen voor de bereikbaarheid, maar daarom vinden wij het belangrijk om te investeren in openbaar vervoer en fietspaden.” De PvdA in Zuid-Holland heeft daarom het zogenoemde ‘ Sciencepad’ bedacht dat onder meer de universiteiten in Delft en Leiden en de campus in Den Haag met elkaar verbindt door middel van ‘ fietssnelwegen’.

Ook openbaar vervoer neemt een belangrijke plek in voor de PvdA. “300.000 mensen gaan met het openbaar vervoer,” zegt Hillebrand. “Daarvan gaat 60 procent met de fiets naar een station. Maar op die stations zijn niet genoeg fietsenstallingen, we komen er 48.000 tekort. Mensen zijn gemiddeld zes minuten op zoek naar een plek voor hun fiets. Dat is niet efficiënt. Daarom hebben wij het Deltaplan fietsen bedacht. Als provincie kun je dan roepen: ‘daar zijn wij niet van’. Maar in de stad liggen volop kansen. En als een stad zo’n probleem niet zelf kan oplossen, moet je daar als provincie bij helpen.”

Kringlopen sluiten
De Rotterdamse Haven en de glastuinbouw zijn de grootste pijlers van de Zuid-Hollandse economie. De Rotterdamse haven heeft volgens Hillebrand logistiek een geweldige kracht: “De haven rust op olie en gas, maar we zitten in een overgangsfase naar duurzame energie. Ik zie voor deze mainport dan ook een grote toekomst bij het sluiten van kringlopen. Maak van de Rotterdamse Haven de spin in het web van het hergebruik van grondstoffen. Het economische model gaat flink veranderen. Daarom is het noodzakelijk in te zetten op vernieuwing, biobased economy en recycling.”

De PvdA in Zuid-Holland zet ook hoog in op het duurzaam maken van de land- en tuinbouw. “We beginnen bij de glastuinbouw”, legt Hillebrand uit. “Tuinbouwbedrijven dringen nu al CO2, water en milieuvervuiling terug. Maar die verduurzaamheidsslag moet versnellen. En daar kun je als overheid bij helpen. Ik zie de land- en tuinbouw steeds verder intensiveren. We gaan uiteindelijk voedsel produceren op een veel kleiner grondoppervlak. Aan de manier waarop het land nu wordt gebruikt zit bovendien een limiet. Dat zie je in het Veenweidegebied. De bodem daalt steeds verder en hoewel het nog wel enkele tientallen jaren zal duren voordat deze grond niet meer voor de landbouw geschikt is, moet je nu al nadenken hoe we in de toekomst het open landschap behouden.”

Vergroening
Een ding staat voor Hillebrand voorop: vergroening is noodzakelijk. “Als we daar als overheden nu geen werk van gaan maken, blijven we economisch achter. Nederland kan er, gelet op de grote innovatiekracht, economisch veel bij baat hebben als het Rijk echt werk gaat maken van de energietransitie. Vergroening moet wat ons betreft dan ook een dominante plek krijgen in de belastingherziening. Dat geeft een enorme push aan innovaties en technologie. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Er is zoveel mogelijk door de moderne technologie. We kunnen zoveel producten maken die voor welvaart gaan zorgen. Die nieuwe markten gaan ook weer veel werkgelegenheid opleveren, want al die producten moeten wel gemaakt worden. Natuurlijk brengen de veranderingen ook onzekerheid met zich mee, maar ik ben er niet somber over. Ik zie in de veranderingen vooral geweldige kansen.”