Linksom! in PvdA in debat met Rabin Baldewsingh

19 juni 2017

Op 4 juli aanstaande organiseert PvdA Linksom! in Den Haag een bijeenkomst met PvdA wethouder Rabin Baldewsingh van Den Haag. Een vergadering voor onze kritische PvdA leden en sympathisanten. Rabin is naast de enige PvdA-wethouder in de G4 (de vier grote steden) ook dichter, schrijver, toneelspeler, verhaler, scenarist/regisseur en programmamaker. We beginnen om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Gratis toegang.

 

De openbare bijeenkomst gaat over de uitwisseling van inspireerde ideeën voor een nieuwe toekomst voor onze PvdA en de sociaaldemocratie. Wat staat ons na vier verkiezingsnederlagen te doen richting de raadsverkiezingen op 21 maart 2018? Wat werkt en welke prioriteiten stellen wij? Hoe stellen we onze idealen weer voorop en verbinden tegelijkertijd onze idealen met de harde politieke praktijk?

 

De plaats van de vergadering is:

Partijkantoor PvdA afdeling Den Haag. Stationsweg 10b, 2515 BN Den Haag.

 

Linksom! is een beweging van een groot aantal betrokken en kritische leden binnen de PvdA. Wij richten ons op de toekomst van onze Partij van de Arbeid als sociaaldemocratische partij. Centraal staat daarbij het herstel van het vertrouwen in onze PvdA. Een vertrouwen dat de basis en randvoorwaarde is om samen, op basis van de beginselen en doelen van de sociaaldemocratie, effectief te kunnen strijden voor een betere maatschappij.

Als beweging binnen de PvdA jagen we hier het debat over aan. We willen de horzelfunctie vervullen om de partij hierbij bij de les te houden, daarbij steeds gericht op de inhoud. Dat doen we kritisch, activistisch, provocerend soms, maar altijd constructief. Met het formuleren van alternatieven, het organiseren van openbare bijeenkomsten, het bevorderen van het open debat binnen onze partij, het beïnvloeden van besluitvorming op partijbijeenkomsten, het publiceren van plannen, voorstellen en artikelen in oude en op nieuwe media voor en over de toekomst van onze PvdA en van de sociaaldemocratie.

Voor 2017 zetten we in op de volgende agenda:

  • Werken aan een nieuw beginselprogramma voor de PvdA
  • Werken aan nieuwe inhoudelijke alternatieven voor een linkse koers van onze PvdA
  • Publicatie van ‘bouwstenen’ voor een ander, linksom basisprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en promotie daarvan.
  • Meewerken aan een partij waarin ledendemocratie meer is dan het beheersen van moties en amendementen, maar waarin debat uitnodigend wordt georganiseerd, tegenspraak een plek krijgt en de organisatie bottom-up is.
  • Organisatie van regionale en lokale bijeenkomsten over onze voorstellen. Ook op uitnodiging te boeken door afdelingen.
  • Beïnvloeding van besluitvorming binnen de partij over de lessen te leren na de verkiezingsnederlagen. Wij willen een opinie-leidende kracht te zijn in het debat dat (hopelijk) nu eindelijk losbarst en organiseren daarover zelf ook bijeenkomsten. Zowel G1000 achtige als met kritische denkers.
  • Nieuwe partijvoorzitter-kandidaten uitdagen zich over onze voorstellen uit te spreken en zich zoveel mogelijk daaraan laten verbinden.

Zie voor meer info: https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com