Wordt de Landtong in Rozenburg toch gespaard?

15 juli 2019

Er lijkt een lichtpuntje aan de horizon te verschijnen voor de dorpelingen van Rozenburg. Bewoners van Rozenburg waren bezorgd over de aangekondigde bouw van een groot distributiecentrum op de Landtong in Rozenburg. Ons Statenlid Willem Minderhout maakte zich er al eerder hard voor om te zoeken naar mogelijkheden om de ‘verdozing’ van dit natuurgebied te stoppen. Nu lijkt dit inderdaad te gebeuren: het Havenbedrijf Rotterdam ziet af van de bouw van het distributiecentrum, zo werd vermeld in een artikel van het Algemeen Dagblad (© Foto Konikpaarden: Frans Berkelaar). 

De Landtong is het enige stukje natuur op eiland Rozenburg. Bewoners van Rozenburg waren daarom zeer ongerust over de aankondigingen van de komst van een groot distributiecentrum. De PvdA vindt het van groot belang dat natuurgebieden beschermd worden en wilde er ook voor zorgen dat ook de Landtong groen blijft. Willem Minderhout stelde daarom op 13 maart schriftelijke vragen over de bouw op Landtong Rozenburg. Bovendien sloot ook Statenlid Leo Bruijn aan bij een demonstratie tegen de bouw op de Landtong op 18 maart. Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen van Willem Minderhout leek duidelijk te worden dat er geen opties meer waren om de bouw terug te draaien.

Gelukkig zorgen nieuwe ontwikkelingen voor meer optimisme: het Havenbedrijf liet in Rozenburg weten af te zien van de bouw van het distributiecentrum op de Landtong. Echter is de strijd nog niet  gestreden. Hoewel ook het Rotterdams College wil dat de Landtong in Rozenburg groen blijft, ligt het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van de Landtong mogelijk maakt nog op tafel en blijft volgens het Havenbedrijf ‘de ambitie het beschikbare terrein te ontwikkelen bestaan’. De Statenfractie is verheugd dat de bouw van het distributiecentrum voor nu niet lijkt door te gaan en zal in nauw overleg met de PvdA-fractie in Rotterdam de berichtgeving en besluitvorming nauwlettend in de gaten houden.