PvdA stelt vragen over bomenkap en hout als energiebron

Door Evelyn Hijink op 26 april 2019

Steeds meer bewoners van Zuid-Holland maken zich zorgen over de hoeveelheden bomenkap binnen en buiten de bebouwde kom. Zo bereikte ons een aantal berichten dat het in sommige gevallen gaat om de kap van gezonde, monumentale bomen. Ook is discussie gaande over het gebruik van hout als klimaatneutrale energiebron. Aangezien momenteel nog geen commissievergaderingen plaatsvinden om hierover in gesprek te gaan, heeft Evelyn Hijink namens de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de bomenkap in Zuid-Holland.

Op 10 april verscheen een bericht van het Algemeen Dagblad, waarin zorgen werden geuit over de kap van vijf oude lindebomen, een debat dat in de Haagse gemeenteraad werd gevoerd. Een aantal inwoners van Den Haag protesteerde tegen de kap van deze bomen, omdat het zou gaan om gezonde bomen.

In de schriftelijke vragen die de PvdA stelt, wordt onder andere gevraagd naar de bevoegdheden van de provincie om hier iets aan te doen. Daarnaast vraagt de de PvdA-fractie zich af hoe wenselijk het is om hout in dals een klimaatneutrale energiebron te beschouwen. Momenteel woedt een discussie over de vraag of hout als vorm van biomassa wel gezien mag worden als klimaatneutraal, bovendien is houtstook slecht voor de luchtkwaliteit en daarmee ook de kwaliteit van bodem en water. De PvdA heeft daarom nadrukkelijk gevraagd of Gedeputeerde Staten kunnen aangeven in hoeverre houtsnippers in Zuid-Holland worden aangeboden als biomassa.

Evelyn Hijink

Evelyn Hijink

Als Statenlid zal ik altijd de vraag blijven stellen of de rekening niet bij de laagste inkomens wordt gelegd. Bij bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, betaalbare woningen, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tarieven van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De toekomst van onze provincie Zuid-Holland ligt in het verduurzamen van onze economie en voedselproductie

Meer over Evelyn Hijink