9 november 2016

Kleine verfraaiing Verordening nieuwe Wet natuurbescherming

Op de agenda van Provinciale Staten van 9 november stond onder andere de Verordening nieuwe Wet natuurbescherming en het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’. Per 1 januari 2017 gaat de Wet natuurbescherming van kracht. Met deze nieuwe wet worden diverse taken op het gebied van natuurbescherming en –beheer overgedragen van het Rijk naar de provincies. Zuid-Holland heeft daarvoor in de eerste plaats de verordening uitgewerkt. Deze verordening bevat onder andere regels voor hoe er omgegaan wordt met schadebeperking en het doden van dieren als ganzen.

In het debat heeft de PvdA aangegeven het belangrijk te vinden dat er zo min mogelijk dieren worden gedood. De partij erkent dat sommige soorten tot schade leiden, maar voor de PvdA gaan alternatieve methoden altijd voor het doden van dieren. Gelukkig zijn daar ook steeds meer methoden voor, zoals radar. Ook vindt de PvdA het belangrijk dat misstanden van de jacht, zoals laatst rondom knobbelzwanen nabij Gouda, worden aangepakt. Tenslotte wil de PvdA de jacht op de vijf door het Rijk aangewezen soorten (fazant, haas, konijn, houtduif en wilde eend) zo veel mogelijk beperken. Het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’, door 2600 mensen ondertekend, ging hierover. Omdat de PvdA vindt dat het bestrijden van in het wild levende dieren die overlast geven alleen gebeurt als dat noodzakelijk is en dan alleen op een diervriendelijke manier, stemde de PvdA voor het initatiefvoorstel. Helaas was er geen meerderheid in Provinciale Staten om het burgerinitiatief te steunen.

Wel werden drie voorstellen van de PvdA overgenomen. Twee artikelen worden aangepast: Om te volgen welk maatschappelijk doel de jacht dient, wordt de schade per soort in beeld gebracht. Er wordt rekening gehouden met de demografie van een soort, precies zoals de Dierenbescherming had voorgesteld. Tenslotte wordt de verordening in 2019 geëvalueerd.

De kansen die de nieuwe wet de provincie geeft wil de PvdA graag in de tweede fase oppakken. Zoals het aanwijzen van provinciale landschappen (Midden-Delfland) en het echt verbeteren van het leefgebied van weidevogels als grutto en kieviet.