4 juni 2017

#Kiesvoordetoekomst in actie op vergadering PvdA Zuid-Holland

#Kiesvoordetoekomst komt naar de vergadering van de PvdA Zuid-Holland. Op zaterdag 10 juni zetten we de discussie over de toekomst van de PvdA voort onder leiding van Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk van 10:00-13:00 in Engels Rotterdam (naast CS).

Het bestuur van de PvdA is bijzonder verheugd dat #kiesvoordetoekomst ons helpt bij het organiseren van de gewestvergadering van de PvdA Zuid-Holland. Het idee is om er een hyper-interactieve bijeenkomst van te maken, waarin alle leden de kans krijgen om mee te denken en mee te bouwen aan een nieuwe richting van de partij. Wees voorbereid, want achterover leunen is geen optie. We gaan de mouwen opstropen en aan het werk!

De bijeenkomst zal uit drie delen bestaan. In het eerste gedeelte gaan we het hebben over een nieuwe richting van de PvdA als partij. Het tweede gedeelte bestaat uit workshops om te brainstormen op thema’s relevant voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het derde en afsluitende gedeelte bestaat uit het gezamenlijk bespreken van de beste ideeën.

Aan de zijlijn blijven staan is geen optie meer. Dit luxe hebben we als gewone leden niet, gezien de staat van de partij. Zaak om in actie te komen en mee te doen. Mee te werken aan het opnieuw uitvinden van onze sociaal-democratische beweging en een plek te geven in de 21ste eeuw.

 

Programma

10:00 uur   Opening en aandacht voor de provinciale politiek

10:30 uur   Start bijeenkomst met #kiesvoordetoekomst. Uitleg beweging, concept en programma van de ochtend (Astrid en Gerard)

10:45 uur   Collectieve brainstorm m.b.v. primoforum over toekomst van de PvdA. Wat is jouw briljante idee om de PvdA te versterken (in een zin)?

11:15 uur    Uiteen in groepen om in workshops aan een thema te werken, alles met het oog op voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2018

  • workshop over werk (van vast naar flexibel en weer terug)
  • workshop campagne en contact met de kiezer – hoe gaan we de kiezers die we verloren zijn weer terugwinnen? Welke innovatieve middelen zetten we in?
  • workshop diversiteit en talent – hoe zorgen we voor aansprekende lijsten met diverse kandidaten, die mensen aantrekken en de komende jaren oppositie kunnen voeren in de gemeenteraad?

12:00 uur   Korte pauze

12:15 uur   Pitch per workshop, gevolgd door 5 minuten discussie in groep en 5 minuten discussie plenair

13:00 uur  Afronding en afsluiting van de vergadering

Je aanmelding kan je mailen naar pvdazuidholland@gmail.com

Tot 10 juni!

Namens de PvdA Zuid Holland,

Jan Marinus Wiersma en Rosalie Bedijn

 

 

Over #kiesvoordetoekomst

Na de verkiezingsnederlaag van 15 maart kan niemand er meer omheen; de PvdA moet veranderen. Daarom is in korte tijd een grote groep leden de beweging #kiesvoordetoekomst gevormd, die streeft naar radicale partijvernieuwing. Concreet wordt er in teams gewerkt aan; hoe we interactie met de kiezer verbeteren; hoe we sociaal-democratische waarden vertalen naar deze tijd; hoe we de partijcultuur veranderen en de ledendemocratie versterken; en hoe we zorgen voor een verjonging en meer diversiteit onder de kandidaten van de PvdA. Tot nu toe werden twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd, waar ongeveer 100 leden op afkwamen. Voor het laatste nieuws over #kiesvoordetoekomst kunt u het beste kijken op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/kiesvoordetoekomst/