13 maart 2015

Kandidaat Rik Hindriks op pad in Ridderkerk

Vandaag brengt Rik Hendriks, kandidaat voor de Partij van de Arbeid voor de verkiezingen van Provinciale Staten in Zuid-Holland op 18 maart a.s., tezamen met een delegatie van PvdA Ridderkerk, het bedrijf Brush Nederland, een fabriek van hoog-voltage-generatoren en energie management systemen, aan de Ringdijk 390B in Ridderkerk. Het bezoek illustreert het belang dat de PvdA hecht aan de maak-industrie als economische motor voor banengroei. Werkgelegenheid is het thema voor de PvdA Zuid-Holland bij deze verkiezingen,

’s Avonds (20-22 uur) vindt er met medewerking van Rik Hendriks een politiek café plaats over het thema “Werkgelegenheid” – wat kan de provincie daaraan doen en wat wil de PvdA Zuid-Holland dat daaraan wordt gedaan.

Rik Hendriks (1953) staat als 9e op de kandidatenlijst voor PvdA Zuid-Holland bij de komende verkiezingen. Als zelfstandig ondernemer en actief lid van FNV-Zelfstandigen is hij zeer betrokken bij het thema groei en werkgelegenheid. Rik Hendriks is oud-Tweede Kamerlid (1999-2002) en oud-lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1995-1998). In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met economische zaken (o.a. midden- en kleinbedrijf), financiën en personenvervoer. Is nu directeur van de Rekenkamer van Dordrecht, alsmede voorzitter van verschillende gemeentelijke rekenkamercommissies. Begon als stuurman van een tanker en werkte daarna als hoofd financiële zaken van de Rijkspostspaarbank en het Instituut voor de Tropen. Zijn laatste functie voor hij in de Kamer kwam, was directeur bij Thyssen Liften bv. Rik Hendriks studeerde aan de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Als inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht was hij ook afdelingsvoorzitter van de PvdA-afdeling daar. Eerder was Rik Hendriks actief in de PvdA in Noord-Holland, onder meer als secretaris van de PvdA afdeling Haarlemmermeer en lid van het gewestelijk bestuur PvdA Noord-Holland.

Gerard Bosman