13 september 2018

Inzet PvdA omtrent Duinpolderweg

Op woensdag 12 september 2018 is in de commissie Verkeer en Milieu het project Duinpolderweg besproken. De PvdA heeft in de afgelopen jaren een constructieve bijdrage geleverd op basis van meerdere gesprekken met bewoners, ondernemers, actiegroepen, volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Vandaag is in de media te lezen dat de PvdA is gedraaid. Hier neem ik als woordvoerder afstand van. Deze eenzijdige berichtgeving zonder enige context strookt niet met de werkelijkheid en zorgvuldigheid waarmee de PvdA haar bijdrage heeft geleverd.

De PvdA heeft aangegeven dat de zuidelijke variant voor ons geen optie is omdat daarmee de druk op leefbaarheid in Hillegom extreem groot wordt. Deze afweging hebben wij gemaakt op basis van gesprekken met bewoners en politici uit Hillegom en ingediende zienswijzen.

Vervolgens heeft de PvdA aangegeven dat de stelligheid die wij in eerste instantie ten opzichte van de variant NOG BETER 2.0 hadden niet meer aanwezig was en dat de motivatie hiervoor tweeledig was, namelijk: weinig tot geen draagvlak vanuit de omliggende gemeenten (het draagvlak is in de afgelopen tien maanden niet toegenomen) en de druk op leefbaarheid op de Weerlaan, vanwege de toename van geluidshinder en CO2-uitstoot.
Er is duidelijk gezegd dat de PvdA nog geen definitief standpunt heeft omtrent de variant en dat wij op basis van een zorgvuldige afweging op 19 september een definitief standpunt zullen innemen.

Daarnaast heeft de PvdA voorwaarden gesteld op een aantal fronten. Wij pleiten voor het oormerken van een groot bedrag voor het fietsverkeer en langzaam verkeer (voetgangers) en eisen een integrale inpassing bij het totale project. Daarnaast hebben wij aangegeven tegen de ruimtelijke reservering te zijn (aansluiting op de N206). Ook hebben wij gepleit voor een snelle aanleg van de HOV lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer), zodat omwonenden niet te lang hoeven te wachten op een goede verbinding voor het openbaar vervoer.

Voor de PvdA is de Duinpolderweg een gevoelig en buitengewoon belangrijk dossier. Tot op heden hebben wij een transparante houding gehad tegenover voor- en tegenstanders. Ik nodig eenieder, die twijfels heeft over de inbreng van de PvdA, de video-opname te bekijken op de website van de provincie Zuid Holland.

Metin Çelik
Woordvoerder Duinpolderweg PvdA