Inwoners Zuid-Holland spreken: bewaar de rust en natuur van de kust!

19 juni 2018

Zuid-Holland staat bekend om zijn prachtige kust. De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners en bezoekers op een veilige en fijne manier gebruik kunnen maken van hun kust. Toen de provincie besloot om een nieuwe toekomstvisie voor de kust te maken, stelde PvdA-statenlid Ron Hillebrand voor om de eigen inwoners hierbij te betrekken. In een enquête  werd gevraagd wat de inwoners van Zuid-Holland graag willen behouden, wat er moet verdwijnen en wat er nog aan de kust moet worden toegevoegd. Aan het onderzoek deden maar liefst 3500 mensen mee!

Enkele belangrijke resultaten:

  • 82% van de inwoners van Zuid-Holland vindt de kust belangrijk
  • Inwoners waarderen vooral de rust en de natuur
  • 54% van de inwoners vindt het goed als er meer windmolens komen op zee…
  • …maar de meerderheid is tegen meer windmolens op land
  • 60% van de inwoners is tevreden over de bereikbaarheid van de kust met de fiets
  • Het OV naar de kust kan beter

Over het algemeen zijn de inwoners erg tevreden over de kust van Zuid-Holland: driekwart van de bewoners is (heel) tevreden met de huidige inrichting van de kust. Bewoners die dichtbij de kust wonen, bezoeken de zee regelmatig. Maar liefst 82% van de inwoners vindt de kust heel belangrijk. Met name de rust en ontspanning van de kust worden gewaardeerd. Eén van de uitdagingen voor de kust voor de komende jaren ligt op het vlak van de duurzame energie. Uit de enquête blijkt dat 54% van de inwoners het goed vindt als er meer windmolens op zee komen. Maar de meerderheid van de inwoners wil niet meer windmolens op het land. Dit laat zien dat er draagvlak is voor het opwekken van energie langs de kust, mits de windmolens op zee komen.

Inwoners blijken verdeeld te zijn over bebouwing bij de kust. De mensen die ontevreden zijn over de hoeveelheid bebouwing zijn er vooral op tegen dat er nog meer recreatiewoningen, zoals strandhuisjes bijkomen. Veel mensen hebben behoefte aan rust, ruimte en natuur. De PvdA zet zich sterk in voor (meer) ruimte voor groen. Lees hier meer over het standpunt van de PvdA op dit punt.

Tot slot zijn veel inwoners erg tevreden over de bereikbaarheid van de kust met de fiets, maar er mogen nog meer aantrekkelijke fietsroutes bij komen. En dat is zeker iets waar de PvdA zich voor inzet: zo heeft Statenlid Anne Koning in samenwerking met D66 recentelijk gepleit voor extra maatregelen en meer geld voor de fietsinfrastructuur. Bovendien is de afgelopen jaren al op voorstel van de PvdA en D66 besloten om miljoenen extra uit tegen voor meer fietspaden en fietsenstallingen. De bereikbaarheid van de kust met het openbaar vervoer is volgens veel mensen voor verbetering vatbaar. De PvdA zal hier de komende periode extra aandacht voor vragen.