14 december 2016

Integrale visie kust Zuid-Holland

De provinciale fracties van de PvdA en GroenLinks hebben tijdens het debat over de ruimtelijke inrichting van de provincies voorgesteld een integale visie op te stellen voor de kust van Zuid-Holland. GroenLinks Statenlid Anneloes van Hunnik: ‘De kust is bepalend voor de identiteit van onze provincie en moeten wij daarom koesteren. Een integrale visie zorgt ervoor dat het gebied beschermd en toegankelijk blijft’. Het voorstel werd door een ruime meerderheid van Provinciale Staten gesteund.

Aanleiding is het advies ‘Het Kustpact: hoe nu verder in Zuid-Holland?’ waarin de provincie een duidelijke regierol krijgt toebedeeld.  Dit advies, opgesteld door de Provinciale Adviescommissie Leefomgeving, stelt dat de vele ruimteclaims op de smalle kuststrook bedreigingen zijn voor de kwaliteit van de kust, maar zeker ook kansen biedt. De provincie is bij uitstek geschikt om deze veelheid aan ruimteclaims als gebiedsregisseur te stroomlijnen.

Voor beide partijen staat veiligheid en het beschermen van de natuur van het gebied voorop. ‘Maar’, aldus PvdA Statenlid Naomie Matil, ‘de recreatieve functie van het gebied is ook van onschatbare waarde. Voor zowel de inwoners van onze provincie als voor de vele toeristen die in de zomer naar onze provincie trekken om te genieten van de uitgestrekte stranden en gezellige kustplaatjes’. De partijen vinden het ook belangrijk dat maatschappelijke partners en bewoners worden betrokken bij het opstellen van de integrale visie.