22 maart 2017

Hoe verder na 15 maart?

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen dreunt nog na. Wat verklaart de zeer slechte uitslag van de PvdA en hoe komen we weer uit het dal? De partij moet snel op zoek naar antwoorden. Volgend jaar zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen. Tot 7 oktober – partijcongres – krijgen we daarvoor de tijd. Dan moet er een plan op tafel liggen en wordt er een nieuwe voorzitter gekozen.

Op zaterdag 1 april, 10.00 in zalencentrum Engels, Rotterdam, gaan we met de PvdA Zuid-Holland een voorschot op het debat nemen. Plenair en in groepen zullen meerdere invalshoeken aan de orde komen. René Cuperus geeft de aftrap. Hij is senior medewerker van de WBS en columnist van de Volkskrant, en geeft zijn analyse over de oorzaken. Daarna gaan we in 3 workshops uiteen, namelijk:

  1. Paul Tang, PvdA fractieleider in het Europees Parlement, trekt parallellen met andere landen. Hoe doen de sociaaldemocraten het daar?
  2. Rabin Baldewsingh, PvdA wethouder in Den Haag, werpt een blik vooruit. Welke route moeten we uitstippelen voor de lokale verkiezingen in 2018?
  3. Bob Deen, kandidaat kamerlid, vertelt zijn verhaal over de campagne en wat we daarvan kunnen leren.

Aan het eind van de bijeenkomst proberen we eerste conclusies te trekken. Op de bijeenkomst van 1 april is er ook kort ruimte voor de provinciale politiek. Daarnaast moet de jaarrekening van de PvdA Z-H 2016 formeel worden goedgekeurd vergezeld van het verslag van kascontrole commissie. Deze stukken zijn te vinden via: https://zuidholland.pvda.nl/agenda/gewestelijke-vergadering-4/

U bent van harte welkom op 1 april, 10.00 uur, Engels, Rotterdam. Graag aanmelden via pvdazuidholland@gmail.com.

Vriendelijke groet,

Jan Marinus Wiersma, voorzitter.

Rosalie Bedijn, secretaris

PS: deze uitnodiging is ook rondgemaild. Kan zijn dat hij in spambox is beland.