25 februari 2015

Groen is gezond!

Tussen alle ellende door zie je soms iets op TV waar je helemaal blij van wordt. Dit laatste overkwam me toen ik onlangs in het programma Tegenlicht het project ‘De Stelling 2.0’ zag. Dit is een project om van de oude verdedigingslinie rond Amsterdam een groene buffer te maken. Dat project zou niet alleen een enorme aanwinst voor natuur en recreatie zijn, maar tevens een hulpmiddel om de lucht rond Schiphol en het drukke rijkswegennet rond Amsterdam te zuiveren van fijnstof. Bovendien produceren planten zuurstof, slaan ze kooldioxide op en kan het snoeimateriaal weer voor duurzame biobrandstof worden gebruikt. Met zo’n ‘groene verdedigingslinie’ worden dus vele vliegen in een klap geslagen en het levert nog werkgelegenheid op ook!

‘De Stelling 2.0’ maakt duidelijk waarom het streven naar ‘biodiversiteit’, de aanleg van een robuuste ecologische hoofdstructuur en het beschermen van weidevogels niet (alleen) iets is voor hardcore natuurliefhebbers. Een gezonde natuur is essentieel voor gezonde mensen, want wij zijn onderdeel van die natuur.

De Zuid-Hollandse PvdA heeft niet voor niets een offensief natuurbeleid tot een van der speerpunten gekozen. Wij vinden dat provincie voortvarend aan de slag moet gaan om een robuust natuurnetwerk te creeren en de steden en waterschappen moet helpen om de waterhuishouding en de groenvoorziening zo aan te passen dat de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering tegengegaan worden. Daarom pleit de PvdA in het verkiezingsprogramma ook voor een subsidieregeling om initiatieven te steunen die een aantoonbaar positief effect hebben op de klimaatbestendigheid en leefbaarheid van steden.

Een groen offensief om de fijnstofproblemen aan te pakken past naadloos in deze aanpak. Ons pleidooi om alle bermen van provinciale (vaar)wegen ecologisch te beheren is een goede eerste stap. Geluidswallen zouden ook ‘fijnstofwallen’ moeten worden.

Bij frisse lucht is iedereen gebaat. En we krijgen er ook nog zangvogels, vlinders en bijen op de koop toe bijgeleverd!

Willem Minderhout

02-Willem