30 mei 2016

Goed wonen in Zuid-Holland

Dat de PvdA de partij van wonen is, bleek tijdens de bijeenkomst ‘Goed Wonen in Zuid-Holland’ die de fractie vrijdag 27 mei organiseerde. Meer dan 50 partijgenoten en deskundigen togen naar het Provinciehuis en spraken met elkaar over wat er moet gebeuren  om betaalbare en goede woningen voor iedereen in Zuid-Holland bereikbaar te maken.  Dat er wat moet gebeuren is duidelijk. De cijfers liegen er niet om. Vooral in de grote steden en de Randstad wachten huishoudens veel te lang op een betaalbare huurwoning.

Na een welkom door woordvoerder Naomie Matil deelde Tweede Kamerlid Albert de Vries de actualiteit uit de Tweede Kamer met de aanwezigen. Hij  benadrukte dat er van bezuinigingen op de huurtoeslag geen sprake is. Wat de PvdA betreft staat de koopkracht van ouderen en huurders al genoeg onder druk. Ook vertelde hij over zijn voorstel 100.000 goedkope (prefab) woningen te bouwen om de meest actuele nood te bestrijden. En hoewel dat voorstel door een meerderheid in de Tweede Kamer werd gedeeld, is er sindsdien veel onderzocht, maar nog veel te weinig gebouwd.

Na de inleiding kwamen Pieter van Hulten van Aedes en Atie Schipaanboord van de ANBO aan het woord. Aedes riep op de verhuurderheffing af te schaffen. Deze heffing ontmoedigt corporaties om nieuwe sociale woningen te bouwen of bestaande te renoveren omdat de heffing dan stijgt. Bovendien gaat elke euro die corporaties afdragen ten koste van het bouwen van nieuwe woningen. In de deelsessie over levensloopbestendig wonen, bracht de ANBO ter tafel dat veel senioren te laat gaan nadenken over een aangepaste woning, namelijk pas als ze fysieke beperkingen of aandoeningen krijgen. Daarnaast willen veel senioren vaak ook niet weg uit hun vertrouwde omgeving. De ANBO adviseerde meer aandacht te geven aan het stimuleren van senioren om eerder te verhuizen door de voordelen inzichtelijk te maken.

In de drie deelsessies die volgden werd uitgebreid gesproken over het plan van Rotterdam om meer dan 20.000 woningen te slopen. Alle deelnemers waren het over eens dat juist in een tijd dat de vraag om een betaalbare woning toeneemt, er niet gesloopt maar gebouwd en gerenoveerd moet worden. Omdat de provincie de woonvisies goedkeurt, spoorden de aanwezigen de PvdA dan ook aan om alles op alles te zetten om te voorkomen dat de woningen worden gesloopt.

Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het feit dat gezinssamenstellingen wijzigen en het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt. Dat vraagt om andere type woningen. Ook de doorstroming op de woningmarkt moet worden vergroot. Senioren die verhuizen naar levensbestendige woningen maken woningen vrij die voor jongere gezinnen geschikt zijn. Maar ook relatief simpele ingrepen als het plaatsen van meer bankjes op straat in buurten waar veel ouderen wonen, kan er aan bijdragen dat mensen gezond oud kunnen worden in hun eigen leefomgeving.