10 april 2017

Goed nieuws: vergunning carbid schieten Nature2000 gebied Voornse Duin ingetrokken

Het Voornes Duin (Westvoorne) is een Natura2000 en een stilte gebied. Vreemd dus dat daar op 31 december lawaai gemaakt wordt, door caridschieten. De PvdA Zuid-Holland stelde in december 2016 schriftelijke vragen om na te gaan of dit wel in overeenstemming is met ons provinciale beleid. Ook de PvdD en de VVD-fracties hebben vragen gesteld.

In de commissie van komende woensdag (12 april) zouden we over het onderwerp praten, maar naar nu blijkt, is dat niet meer nodig. We lazen dat er nog een brief nagezonden wordt met als boodschap:

“strekking zal zijn dat DCMR op 1 maart 2017 aan de gemeente Westvoorne heeft laten weten het voornemen te hebben om de doorlopende ontheffing voor het Carbid schieten op de betreffende locatie in te trekken. De gemeente Westvoorne heeft aangegeven geen zienswijze hierop in te dienen. DCMR zal op korte termijn het besluit tot intrekking gaan opstellen. Bovendien zal de gemeenteraad van Westvoorne zich nog voor de zomer 2017 uitspreken over het Carbid schieten.”