16 december 2015

Geen megastores stads- en dorpsgrenzen Zuid-Holland

De PvdA wil dat de provincie alles op alles zet om de komst van Decathlon winkels in Schiedam en Den Haag te voorkomen. Zij doet deze oproep mede namens CDA, SP en SGP/CU tijdens Provinciale Staten vergadering van woensdag 16 december. In het provinciaal beleid is vanwege de vele leegstand en het beschermen van de binnensteden en dorpskernen afgesproken megastores als Decathlon aan de randen van gemeenten te weren. De Rijksoverheid heeft die afspraak nu geschrapt. PvdA woordvoerder Willem Minderhout: ‘Onbegrijpelijk. Winkels en horeca zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze steden en dorpen. De detailhandel staat ten gevolge van onder andere internetwinkelen onder grote druk. Met het schrappen van onze afspraak, komt dat nog verder onder druk te staan. Wij vinden dat onverantwoord en willen daarom dat de provincie alles in het werk stelt om de komst van megastores als Decathlon aan de randen van onze dorpen en gemeenten tegen te houden’.

De afspraak megastores aan stadsgrenzen te weren is vastgelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit en kan rekenen op grote steun in Provinciale Staten. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben besloten een artikel in de Provinciale Verordening Ruimte 2014 tijdelijk te schrappen. Dit betreft de zogenaamde limitatieve lijst waarop branches zijn opgenomen die zich wel in het buitengebied mogen vestigen.