Geen grootschalige woningbouw in de Krimpenerwaard

6 februari 2019

De gemeente Krimpenerwaard wil, om een tweede oeververbinding mogelijk te maken, een groot stuk van het Groene Hart volbouwen met 7000 woningen. Statenlid Leo Mudde van de PvdA stelde hierover in december vragen aan Gedeputeerde Staten. Want grootschalige woningbouw past niet in dat gebied.

Het antwoord van het provinciebestuur is helder: ‘De provincie voorziet geen grootschalige woningbouw in de Krimpenerwaard en laat daarmee de waarde van het Groene Hart niet los.’

Dat is precies wat de PvdA ook bepleit. Wij zijn blij dat hierover geen misverstand bestaat.

Lees hier de vragen namens de PvdA en de antwoorden van de gedeputeerde.