Fractieblog: Waterschap Delfland

Door Leon Hombergen op 24 februari 2018

Hoe politiek is eigenlijk een waterschap?  Het algemene beeld van een voortkabbelend “technisch niets aan de hand bestuur” kunnen we voor Delfland na bijna 3 jaar wel bijstellen. De PvdA heeft vanuit de oppositie met toenemende verbazing de ontwikkelingen in het college gevolgd.

Het nieuwe college zette in maart 2015 meteen hoog in. De VVD scoorde meteen haar kernpunt (Afschaffing kwijtschelding van de hoge zuiveringslasten voor de echte minima). Vanuit de PvdA werd een voor het waterschap ongekende weerstand georganiseerd, van protesterende kerken, studenten tot insprekende wethouders. Toch zette het college eensgezind dit typische VVD-standpunt door.

Spannend blijkt het voor het College bij de onderwerpen duurzaamheid, waterkwaliteit en waterveiligheid. Botsende karakters en uitvergrootte incidenten staan in de weg.

Om maar eens te noemen: de Hoogheemraad van de Algemene Waterschaps Partij werd het college uitgestuurd vanwege een geweldsincident; er kwam daarna een integriteitsklacht over de VVD-Hoogheemraad die met een sisser afliep; de fractievoorzitters van de AWP en de VVD stapten vervolgens uit hun fracties om samen de nieuwe partij “Integer Liberaal” te vormen. En het ooit linkse Water Natuurlijk koestert zich in een wonderlijke (dure) ideologische aanpak van circulariteit voor water en een rechtse aanpak van lasten voor de burgers.

Op belangrijke onderwerpen wordt intussen weinig voortgang geboekt.. De verbetering van de waterkwaliteit stagneert: in de zomers zijn daardoor de grachten nog steeds bedekt met een dikke laag kroos. Signalen over waterveiligheid worden genegeerd, en de PvdA fractievoorzitter Leon Hombergen werd bijna verketterd toen hij vragen stelde over vrije toegang op onze kritische waterkerende sluizen bij de januaristorm in 2017. Maar eind 2017 viel door die open toegang plots een gemaal uit door koperdiefstal. De doelen voor duurzaamheid worden vooruitgeschoven.

Is er dan geen goed nieuws?  Nou het Gemeenlandshuis is gerenoveerd, en biedt nu aan veel meer mensen een mooie moderne werkplek. Maar de verwachtte publieksfunctie voor voorlichting op de duur verbouwde binnentuin is er niet van gekomen…. Ook wordt nu per jaar ca 2 miljoen bespaard door de afschaffing van de PPS voor de Haagse Afvalwaterzuivering: juist de PvdA heeft eerder het pleidooi aangevoerd op een onderzoek naar de kosteneffectiviteit hiervan.  Er is een begin gemaakt van adaptatie aan de klimaatverandering.

Als PvdA blijven we een constructieve oppositie voeren:  Elsbeth van Hijlckama Vlieg en Pieter Boot nemen initiatieven voor de aanpak van ons sterk verstedelijkt waterschap en het sturen op klimaatadaptatie in de stad, Alphons Ranner houdt scherp de financiële discipline in de gaten (slecht gebruik van “bulkkredieten”), Liesbeth Alferink let goed op de meer integrale aanpak en met Naushad Boedhoe kijken we scherp naar de bestuursstijl van het college.

Het wordt hoog tijd voor een nieuwe frisse start voor dit waterschap!

Cartoon blog Leon Hombergen

Leon Hombergen

Leon Hombergen

Ik stem op 20 maart op de PvdA omdat ik er zeker van wil zijn dat iedereen een faire kans krijgt om mee te doen, niemand tussen wal en schip raakt, en we met ons allen kunnen genieten van het goede in ons land. Onze samenleving is niet alleen een handelsplaats! Ik zet mij in

Meer over Leon Hombergen