Fractieblog: PvdA en waterschap: wat betekenen we voor elkaar?

16 mei 2018

Het stof van de gemeenteraadsverkiezingen is nog maar net neergedaald, of er staan alweer nieuwe verkiezingen op het programma: die van provincie en waterschappen. Wat een provincie doet, is misschien wel enigszins bekend. Maar waterschappen? Wat doen die dan en wie kan ik daarvoor kiezen? Die vraag horen we vaker. Waterschappen zorgen voor veilige dijken, voldoende en schoon water en, in het geval van het waterschap Hollandse Delta WSHD, ook voor veilige wegen. En ze komen alleen maar in het nieuws als er iets niet goed gaat. En gelukkig is dat niet vaak.

Het waterschap Hollandse Delta bestrijkt Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, de Hoeksche Waard, IJsselmonde (Rotterdam Zuid) en Dordrecht. Een flink gebied, waar – soms verschillende – belangen liggen van zowel het platteland als het stedelijk gebied.

Het bestuur van ons waterschap bestaat uit 30 zetels, waarvan er 21 uit verkiesbare zetels bestaan. De andere negen zijn vast toegewezen aan vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel ( ‘gebouwd;’), agrariërs (‘ongebouwd’) en natuurorganisaties (‘natuur’).

Van die 21 zetels bezet de PvdA er twee. Misschien niet veel, zo op het eerste gezicht, maar wij maken wel deel uit van het college en hebben dus een stevige stem in het bestuur. Het college bestaat overigens verder uit vertegenwoordigers van VVD, CDA, SGP/CU en ‘ongebouwd’.

Onze PvdA heemraad, Cok Sas, heeft de portefeuille Financiën en duurzaamheid en is ook loco-dijkgraaf.

Met die steun vanuit het college kunnen wij als PvdA fractie uitstekend vorm geven aan de speerpunten uit ons PvdA verkiezingsprogramma. Zo hebben wij de kwijtschelding voor de minima kunnen handhaven en zorgen wij voor een evenwichtig financieel beleid. Dat wil zeggen dat de maatregelen die het waterschap moet nemen om zijn taak goed te vervullen, steeds maatschappelijk draagbaar moeten zijn, dus de laagst mogelijke kosten met zich meebrengen om de lasten voor onze burgers zo laag mogelijk te houden. Concreet resultaat hiervan is dat de belastingen de afgelopen jaren slechts een geringe stijging hebben laten zien.

Wat betreft de duurzaamheid is onze heemraad er in geslaagd dit onderwerp steeds beter op de agenda te zetten. Bij alle taken die het waterschap uitvoert wordt expliciet gekeken op welke wijze duurzaam kan worden gewerkt. Dit houdt onder meer in het efficiënt gebruiken van energie en opwekken van groene energie, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en maatschappelijk verantwoord inkopen. Innovatieve maatregelen worden daarbij omarmd. De ontwikkelingen van het klimaat – intensieve regenbuien, droogteperiodes en zeespiegelstijging – maken de taken van het waterschap bovendien steeds belangrijker.

Met de verkiezingen van maart 2019 in zicht, is het goed om hierover alvast na te denken. Wij, als vertegenwoordigers van de PvdA in het bestuur van het Waterschap Hollandse Delta, willen natuurlijk graag op ieders steun rekenen zodat wij onze stem in het waterschapsbestuur kunnen blijven laten horen!