Formatiebesprekingen van start VVD, CU&SGP, GL, PvdA en CDA

6 juli 2019

De vorming van een nieuw college in Zuid-Holland is in een volgende fase beland. VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA zijn formatiebesprekingen aangegaan. 

Daarmee is de informatie onder leiding van informateur Jon Hermans-Vloedbeld en co-informateur Sjoerd Vollebregt afgerond. Zij boden onlangs hun eindverslag aan, waarin werd voorgesteld de besprekingen met de genoemde partijen te beginnen. Hermans-Vloedbeld treedt op verzoek van de vijf fracties in de komende fase ook op als formateur.

“In de formatie zal voortgang moeten worden geboekt”, zegt fractievoorzitter Floor Vermeulen van de VVD Zuid-Holland. “Maar de fracties willen ook nadrukkelijk een zorgvuldig proces doorlopen. Er zal met energie en vertrouwen gewerkt worden aan de voordracht van een nieuw college vlak na het reces. Wij zijn verheugd dat Jon Hermans-Vloedbeld bereid is dat proces te begeleiden.”

Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart werd onder leiding van informateur Hans Wiegel eerst geprobeerd een college met Forum voor Democratie te vormen. Deze poging strandde. Nu gaan de gesprekken van start tussen VVD, ChristenUnie & SGP, PvdA, GroenLinks en het CDA, om samen te komen tot een een stabiel provinciebestuur in Zuid-Holland. Namens de PvdA gaan Anne Koning en Leo Bruijn de gesprekken in. Zij zullen tijdens deze gesprekken het verkiezingsprogramma aanhouden als basis. Naar verwachting zou een nieuw college na het zomerreces kunnen worden geïnstalleerd. Het nieuwsbericht en de brief van de Commissaris van de Koning zijn hier terug te vinden.