Samenwerking voor fietstunnel Bleiswijk

29 maart 2018

Op 21 februari 2018 hebben de fracties van de PvdA Lansingerland en PvdA Provinciale Staten de handen in een geslagen om te pleiten voor een fietstunnel. Momenteel kent de N209 tussen Bleiswijk en Bergschenhoek namelijk slechts één fietstunnel. Die verbindt de Bergweg Noord en de Bergweg Zuid, vlakbij de Boterdorpseweg/N472. Bleiswijk kent helemaal geen fietstunnel.

De oversteek in Bleiswijk bij de Hoekeindseweg wordt dagelijks door heel veel kinderen gebruikt. Zij gaan van en naar scholen voor voortgezet onderwijs in Bleiswijk zelf of naar scholen in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Ook leidt deze kruising naar het toeristisch zeer drukke Rottemerengebied. De N209 is een zeer drukke Provincialeweg. Met de komst van de A16-Rotterdam rond 2022 is te verwachten dat de drukte op deze weg, die aansluiting zal geven op deze nieuwe snelweg, alleen maar zal toenemen. Een fietstunnel op deze plek is niet alleen gewenst maar ook een noodzaak.

Op 20 maart werden de schriftelijke vragen van de PvdA door GS beantwoord
De Gedeputeerde Staten kunnen zich goed voorstellen dat een fietstunnel gewenst is vanwege het belang van de fietsverbinding N209-Hoekeindseweg voor scholieren en recreatief verkeer. Hoewel het beeld bestaat dat ter plaatse van het kruispunt N209- Hoekeindseweg een sociaal veilige fietstunnel moeilijk inpasbaar zal zijn vanwege ondermeer aanwezige parallelwegen, andere wegen, bebouwing en watergangen, heeft Gedeputeerde Staten wel aangegeven open te staan voor een voorstel om de uitvoering van de fietstunnel op te nemen in de uitvoeringsgarantie ‘Samen verder Fietsen’ als de verkenning die binnenkort wordt gedaan hiertoe mogelijkheden ziet.

De PvdA is blij met deze reactie van Gedeputeerde Staten en hoopt dat op korte termijn hierover duidelijkheid komt.