Even voorstellen

16 oktober 2017

Sommigen kennen mij misschien al van een (campagne)bijeenkomst of van Facebook, maar voor degenen die mij nog niet kennen zal ik me even voorstellen:

Mijn naam is Susanne Bout. Sinds 1 oktober jl. ben ik werkzaam als de fractiemedewerker voor de fractie van PvdA Zuid-Holland. Ik sta de Statenleden op allerlei administratieve en politieke vlakken bij. Denk hierbij aan de verslaglegging van de fractievergaderingen, het assisteren van de fractie bij het tot stand komen van moties, het voorbereiden van werkbezoeken en bijeenkomsten (zowel beleidsinhoudelijk als organisatorisch), het onderhouden van de website, Facebook en Twitter, contacten onderhouden met onder andere ambtenaren van de Provincie en leden van de PvdA-fracties in Zuid-Holland, enzovoorts.

Voordat ik voor de PvdA Zuid-Holland aan de slag ging ben ik  vier jaar actief geweest in de lokale politiek van Zoetermeer. Daar was ik secretaris, campagnecoördinator tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, commissielid en fractiemedewerker (uiteraard niet allemaal tegelijk). Voordat ik de politiek in ging heb ik gewerkt als secretaresse en als softwaretester. En daarvoor – maar dat is inmiddels heel lang geleden – heb ik een voorloper van de studie Bestuurskunde/Overheidsmanagement gedaan aan de Haagse Hogeschool.

Ik zie mezelf als een hardwerkende, positieve dame. Een sociaaldemocraat in hart en nieren.

Mijn kijk op het leven in een paar zinnen:
– Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
– Tel je zegeningen.
– Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

Ik hou graag de lijntjes kort en informeel. Dus heb je een vraag of suggestie, neem contact met me op.