Even voorstellen: de nieuwe fractiemedewerker

6 juli 2018

Per 1 juni is een nieuwe fractiemedewerker gestart, die de Provinciale Statenfractie van de PvdA Zuid-Holland zal ondersteunen. Esmee van Meer stelt zich voor:

‘Dag allemaal! Mijn naam is Esmee van Meer. Ik ben 22 jaar en woonachtig in Leiden. Oorspronkelijk kom ik uit Flevoland en zat ik op school in Harderwijk, maar voor mijn bacheloropleiding Politicologie aan de Universiteit Leiden verhuisde ik naar Leiden. Momenteel doe ik een master in Sociologie en een master in Bestuurskunde. De afgelopen jaren ben ik tijdens mijn studententijd onder andere actief geweest als stagiaire bij de Wiardi Beckman Stichting en het Ministerie van Economische Zaken en als bestuurslid van de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL). Bovendien ben ik op dit moment bestuurslid van Jong WBS, de jongerenafdeling van de Wiardi Beckman Stichting, die als doel heeft om jonge mensen te betrekken bij belangrijke thema’s in de sociaaldemocratie en op deze manier een bijdrage te (laten) leveren aan het politieke en maatschappelijke debat. Zo organiseerden we dit jaar samen met de jongerenafdeling van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks (Hellingproef) een reeks masterclasses over hoe de kosten voor verduurzaming op een rechtvaardige manier verdeeld kunnen worden.

Als fractiemedewerker hoop ik de fractie zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en te kunnen ondersteunen. Met een achtergrond in Politicologie is het bijzonder interessant om meer te weten te komen over de politieke en bestuurlijke processen op provinciaal niveau. Tevens is het een manier om meer inzicht te verkrijgen in de thema’s die spelen, zoals duurzaamheid, economie en innovatie, infrastructuur en de diversiteit van de steden. Bovendien kijk ik uit naar de (aanloop naar de) Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 en alle zaken die hierbij komen kijken.

Heeft u vragen voor mij, of wellicht ideeën die u graag wilt voorleggen aan de fractie? Schroom dan niet om mij te mailen op e.van.meer@pzh.nl.

Hopelijk tot gauw!

Esmee van Meer.’

 

Wat doet de fractiemedewerker? Klik hier voor meer info.