Enthousiaste deelnemers Jan Schaper-leergang

29 juni 2017

Zaterdag 24 juni hebben we in Rotterdam de eerste fase van de Schaper-leergang in Zuid-Holland afgesloten. In drie ochtenden maakten de enthousiaste deelnemers kennis met de praktische kanten van het raadslidmaatschap. Zo spraken we over de balans tussen werk, privé en de volksvertegenwoordiging. Ook keken we naar de werking van de gemeente en fractie. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben de deelnemers casussen besproken waarbij de vraag ‘Ga ik hier wel over?’ centraal stond.

Metin Çelik, lid van provinciale Staten, was een van de sprekers tijdens de leergang. Hij vertelt:

“Ik heb met heel veel plezier een inleiding gegeven op de Jan Schaper-leergang. Een grote groep partijgenoten met passie en energie bereidde zich voor op het raadslidmaatschap. Omdat ik meer dan 10 jaar raadslid in Rotterdam ben geweest, was mij gevraagd iets te vertellen over het raadslidmaatschap en de dynamiek die er omheen hangt.”

“Na een korte warming-up, doken we meteen de inhoud in. We spraken over het belang van netwerken. Netwerken met collega-raadsleden en het ambtelijk apparaat. Maar zeker ook met de mensen in de wijken. Zij zijn je ogen en oren. Ook spraken we over samenwerken in de fractie, fractiediscipline, het aanbrengen van focus en over tips en trucs over het behalen van successen in de politieke arena.”

“Er was van begin af aan een leuke klik en de interactie was goed. Er werd goed doorgevraagd, waardoor ik in de gelegenheid werd gesteld dieper op thema’s in te gaan. Ik denk dat er een prachtige groep nieuwe mensen staat te trappelen om in de gemeenteraden het verschil te maken. Ik ben met een ontzettend goed gevoel vertrokken en zeker overtuigd van het nut van dit soort leergangen.”

Veel dank aan alle sprekers die we tijdens de drie bijeenkomsten hebben ontvangen. Door hun verhalen uit de praktijk en bereidheid om alle vragen van de deelnemers te beantwoorden, hebben zij een goed beeld geschetst van het raadslidmaatschap. Metin Celik, Helene Oppatja, Roelof van Laar, Astrid Oosenbrug en Lobke Zandstra: dank!

Mats Bergman
Jacqueline Buitendijk
Annelies Pilon
(Organisatie Schaper-leergang)

 De Jan Schaper-leergang van de PvdA is de leergang voor iedereen met interesse in het raadslidmaatschap. In het najaar van 2017 vindt de tweede fase van de leergang plaats. Dan wordt dieper ingegaan op de inhoud van de lokale politieke thema’s en de sociaaldemocratische waarden.