11 maart 2015

Eerlijk werk, ook voor medewerkers Zuid-Holland

De PvdA zet zich in voor meer werk en voor eerlijk werk. We willen mensen daarmee zekerheid en perspectief geven. De provincie hoort ook zelf goed om te gaan met haar medewerkers.

De afgelopen jaren hebben we vaak aandacht gevraagd voor de medewerkers bij de Groenservice Zuid-Holland (Gzh). De Provincie heeft het voornemen deze dienst te verzelfstandigen. Nadat ons ter ore is gekomen dat de grootstedelijke regio van plan zou zijn de recreatieschappen op te heffen, hebben we, samen met CU&SGP, schriftelijke vragen gesteld. We willen graag meer duidelijkheid over wat de plannen nu zijn. Voor onszelf, maar ook voor de medewerkers van Gzh.