Drukbezocht Inloopspreekuur Woningzoekenden in Zoetermeer

19 maart 2018

Woningnood is een groeiend probleem in Zuid-Holland en helaas ook in Zoetermeer. Steeds meer mensen hebben moeite met het vinden van een geschikte betaalbare woning. Voor starters en huurders is steeds minder plaats op de woningmarkt en van een wooncarrière is nauwelijks meer sprake. De krappe woningmarkt raakt alle inwoners van onze provincie.

De Statenfracties van de PvdA, GroenLinks en de SP kijken niet weg vanN dit groeiende probleem, maar gaan in gesprek met mensen die persoonlijk ervaren hoe lastig het is om een woning te vinden.

Op donderdag 15 maart ontvingen PvdA Statenlid Naomie Matil en fractievoorzitter Margot Kraneveldt van de Zoetermeerse PvdA in het Stadhuis-Forum bezorgde  woningzoekenden. Kandidaat-raadslid Susanne Bout ontving geïnteresseerden in de hal. Het waren prettige gesprekken. Hoewel niet alle wijken in Zoetermeer als even gezellig of veilig worden ervaren, voelen de meeste Zoetermeerders zich thuis in hun stad maar zijn ze simpelweg op zoek naar een andere of eerste eigen woning.

De wachtlijsten in Zoetermeer zijn aan de ene kant lang, maar ouderen blijven soms tegen hun eigen wil/zin zonder thuiswonende kinderen in een grote eengezinswoning wonen. De doorstroming zowel voor ouderen als jongeren op de Zoetermeerse huizenmarkt moet veel beter. De PvdA blijft zich inzetten voor starters en ouderen met een kleine beurs die van sociale woningbouw afhankelijk zijn. Huurders klaagden ook over achterstallig onderhoud zoals isolatie, rot en kapotte scharnieren. Onderhoud dat ook bij herhaling van de klacht niet of niet naar tevredenheid wordt aangepakt door de verhuurder. Als er in een flatgebouw sociale woningen worden verkocht worden de woningen die nog in sociale huur zijn verwaarloosd, terwijl de huur wel verhoogd wordt. Woningen worden na liberalisatie, bij een nieuwe huurder, soms meteen flink in huurprijs verhoogd, waardoor mensen met een bescheiden inkomen daar niet voor in aanmerking komen.

De bezoekers van het inloopspreekuur kwamen niet alleen hun verhaal delen, ze hadden ook goede suggesties voor het tegengaan van de woningnood. Zo werd transformatie van leegstaande kantoren genoemd en ook het in het leven roepen van een verhuurmakelaar die bijvoorbeeld woningruil, urgentie of andere knelpunten met maatwerk kan oppakken en kan bemiddelen tussen vraag en aanbod. Veel van deze oplossingen zijn door PvdA-wethouder Taco Kuiper de afgelopen vier jaar al ingezet en kunnen dus verder worden ontwikkeld.

Wilt u ook uw verhaal delen over uw zoektocht naar een geschikte en betaalbare huurwoning? Neem dan gerust contact op met Statenlid Naomie Matil: nko.matil@statenzh.nl of kijk eens op http://www.woningnoodzuidholland.nl/.