2 februari 2015

Doen wat nodig is en kansen benutten

Beste partijgenoten en belangstellenden

Vorige week woensdag is tijdens de provinciale statenvergadering de huidige coalitieperiode geëvalueerd. Het was voor ons geen gemakkelijke periode. Hoewel we vier jaar geleden een prachtige verkiezingsuitslag hadden, sloten VVD, CDA, D66 en SP een coalitieakkoord op basis van een agenda gericht op bezuinigingen en de aanleg van wegen. De PvdA stond aan de zijlijn, en dat is niets voor ons. Zeker niet toen Nederland in 2011 in een ongekend zware crisis kwam. De Partij van de Arbeid wil juist dan aan de slag om problemen op te lossen en om er voor te zorgen dat de verzorgingsstaat ook op de lange termijn behouden blijft.

Veel te veel mensen verloren sinds 2011 hun baan, de woningmarkt stortte in en investeringen in een gezonde leefomgeving werden geparkeerd. Terwijl op landelijk niveau hoogstnoodzakelijke hervormingen werden doorgevoerd, leidde de nieuwe werkelijkheid in Zuid-Holland niet tot actie vanuit de coalitie. In plaats van investeringen in het wel en wee van de mensen in onze provincie, werden de voorgenomen bezuinigingen gewoon uitgevoerd en kwam er – ondanks ons herhaald aandringen – geen geld om bij voorbeeld de bouw of de werkgelegenheid extra te stimuleren.

Nu zult u wellicht zeggen dat dit logisch is in crisistijd. Bezuinigen is toch geboden als de tekorten oplopen? Dat klopt, als er grote tekorten zijn, is het onverstandig om de rekening door te schuiven naar volgende generaties. Maar, de provincie had helemaal geen tekort! Integendeel, elk jaar werd een groot deel van het beschikbare geld niet uitgegeven. Elk jaar werd er daarom 35 miljoen euro ongebruikt op de bank gezet. Alsof er geen problemen waren of zijn die om een oplossing vragen!

Dat wil de PvdA anders. Wij willen dat de provincie uit de ivoren toren komt en kansen benut. Wij willen dat de provincie doet wat nodig en mogelijk is om Zuid-Holland sterker en socialer te maken. Dan denken wij aan werk, aan eerlijke banen, en wij denken aan betere bereikbaarheid, vooral ook met het openbaar vervoer en de fiets, aan meer betaalbare woningen, en aan een gezonde groene woonomgeving. Er is zoveel te doen. De PvdA wil daaraan in de volgende periode graag meewerken. Vandaar ons motto “aan de slag!”

Op Valentijnsdag, zaterdag 14 februari, organiseren we de aftrap van de verkiezingen in Den Haag. Het thema van de dag is ‘Kies de Kleur van je Hart’. Ik ben bijzonder verheugd dat we Jetta Klijnsma als onze gast mogen ontvangen. Het programma zal bestaan uit een werkbezoek, canvassen en een borrel in theater De Vaillant. Een uitnodiging met definitief programma kunt u deze week verwachten.

Hartelijke groet,
Ron Hillebrand
Lijsttrekker en fractievoorzitter

00-doen wat nodig is en kansen benutten