23 maart 2016

Decathlon naar Haagse Grote Marktstraat: succesje voor provinciaal detailhandelsbeleid

Onlangs besloot Decathlon, een grote sportzaak met als formule ‘try before you buy’, een vestiging te openen in het V&D-gebouw in de Haagse Grote Marktstraat. Eerder aasde Decathlon op een plek in de buurt van het ADO-stadion. Het Provinciebestuur, met steun van de PvdA Zuid-Holland, wilde daar echter geen toestemming voor geven. De PvdA Zuid-Holland beschouwt de keuze van Decathlon voor de Grote Markstraat als een succes van de provinciale aanpak en steunt het restrictieve beleid van Zuid-Holland met betrekking tot de vestiging van detailhandel aan de stadsgrenzen dan ook van harte.

Maar is het genoeg?

De Zuid-Hollandse cijfers spreken voor zich:

  • Huidige winkelvloeroppervlakte: 5.643.298 m2
  • Huidige leegstand: 541.010 m2
  • Leegstandspercentage: 10%
  • Planvoorraad: 595.000 m2
  • Percentage planvoorraad: 11%

We zitten midden in de opkomst van het ‘online shoppen’ en de detailhandel moet zichzelf heruitvinden. Wat is de plaats van winkels in de nieuwe wereld van e-commerce? Wat zijn de lange termijn effecten? Ontwikkelen winkelcentra zich tot pretparken voor belevenis? Helder is in ieder geval dat veel winkels moeite hebben om hun positie in die nieuwe winkelwereld te bepalen. En dat grote, met de auto makkelijk te bereiken winkels aan de rand van de steden als Decathlon en Bauhaus, de economische positie van de winkels in de binnensteden nog verder ondermijnt.

Omdat winkels en horeca van groot belang voor de leefbaarheid van de binnensteden en dorpen van onze provincie, wil de PvdA dan ook dat de provincie in levendige binnensteden investeert door schaarste te creëren, ontwikkelingen in de binnensteden te stimuleren en decentrale detailhandel tegengaat.

Het tegengaan van decentrale detailhandel gebeurt nu op grond van een ‘limitatieve lijst’. Op die lijst staat omschreven welke detailhandel wel buiten de centra gevestigd mag worden. Dit betreft “auto’s, boten, caravans, motoren, scooters, zwembaden, buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano’s, surfplanken, tenten, grove bouwmaterialen, landbouwwerktuigen en brand- en explosiegevaarlijke goederen.”

De status van deze lijst is momenteel onderwerp van veel juridisch getouwtrek.  Simpel naar de lijst verwijzen bij een verbod lijkt niet meer voldoende te zijn zonder nadere motivatie. Hopelijk leidt dit niet tot iedere keer een enorm juridisch circus zoals rond Decathlon en behoudt de provincie een slagvaardig instrument om dit soort ontwikkelingen tegen te gaan.

Nog beter is het uiteraard als provincie, gemeenten en de middenstand gezamenlijk de koppen bij elkaar steken om tot goede oplossingen te komen voor een toekomstbestendige detailhandel in leefbare steden. Die discussie wil de Statenfractie de komende tijd graag aangaan met de PvdA-ers in de gemeenteraden.

Wordt vervolgd.

Meer lezen? Zie www.overbewinkeling.nl