6 januari 2016

Debat Nachtboot Drechtsteden

Op woensdagavond 20 januari organiseert de PvdA Zuid-Holland een debat Nachtboot Drechtsteden. Aan het debat nemen onder andere wethouder van der Linden (Dordrecht), Gerben Baaij (directeur Dordrecht Marketing), Winnie Veth (inwoner Papendrecht) en Gerbrand Schutten (directeur Waterbus) deel. Het debat vindt plaats op de Waterbus, halte Merwedekade en start om 19.30 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Het debat vindt plaats naar aanleiding van de resultaten van het meldpunt Nachtboot Drechtsteden dat de PvdA Zuid-Holland in het najaar van 2015 heeft opengesteld. Het meldpunt maakt duidelijk dat een overgrote meerderheid van de respondenten (93%) het idee van een nachtboot ‘Een goed idee, precies wat de Drechtsteden nodig heeft’ vindt. Argumenten die hiervoor aanvoeren zijn onder andere dat het goed is voor de horeca, detailhandel, festivals en toerisme.

Als u aan het debat wilt deelnemen, horen we dat graag voor 11 januari. U kunt dit mailen naar Esther Geradts: ep.geradts@pzh.nl.