De maat is nu echt vol: ook GenX en PFOA aangetroffen in sloten rond de fabriek van Chemours

Door Willem Minderhout op 13 juli 2018

De chemische fabriek Chemours bij Dordrecht maakt onder andere Teflon. Bij dit productieproces werd door Chemours (destijds nog onder de naam DuPont) tussen 1970 en 2012 PFOA uitgestoten. Het feit dat deze stof kankerverwekkend is werd lang door DuPont geheim gehouden.

PFOA werd vervangen door GenX, een stof die volgens Chemours geen kwalijke bijwerkingen zou hebben. Onderzoek wees echter uit dat GenX, net als PFOA, niet afbreekbaar is en zich ophoopt in het menselijk lichaam. Over de kankerverwekkende eigenschappen is nog veel onduidelijk, maar er is wel een sterk vermoeden dat dat zo is.

Sinds de alarmerende berichten over PFOA wordt Chemours scherp in de gaten gehouden en is er veel onderzoek gedaan. Aanvankelijk stelde Chemours zich op als een bonafide bedrijf dat ook met de problematiek in zijn maag zat en alles op alles wilde zetten om een oplossing te vinden.

Deze beeldvorming komt echter niet overeen met het feitelijke gedrag van Chemours. Pogingen van de provincie en het drinkwaterbedrijf Oasen om de emissie-eisen aan GenX te verscherpen werden door het bedrijf bij de rechter aangevochten. Helaas met succes. Bovendien blijkt ook nog steeds PFOA in het riool geloosd te worden.

Tot overmaat van ramp bood Chemours afval aan aan afvalverwerkers zonder te vermelden dat het afval GenX bevatte, zodat ook de omgeving van deze afvalverwerkers besmet raakte.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is momenteel druk bezig om de vervuiling rond Chemours in kaart te brengen. Dit heeft onder andere al geleid tot een advies om geen groente uit moestuinen te eten die zich in een straal van 1 kilometer van de fabriek bevinden. Onlangs is ook PFOA en GenX in slootwater aangetroffen.

Voor de PvdA-fractie is de maat nu vol. We realiseren ons echter dat de provincie, met name de portefeuillehouders Vermeulen en Janssen en de DCMR, alles wat binnen de wettelijke mogelijkheden ligt doen om de lozing van GenX tegen te gaan.

We zullen snel contact opnemen met onze Tweede Kamerfractie om deze problematiek op regeringsniveau aan te kaarten.

Willem Minderhout

Meer informatie?
Bedrijven als Chemours vallen onder het ‘Besluit risico’s zware ongevallen‘, dat beoogt zware ongevallen bij inrichtingen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn te voorkomen. Zuid-Holland kent een groot aantal van deze ‘BRZO-bedrijven’. Dankzij een eerder initiatief van de PvdA zijn sinds vorige maand de zogenaamde ‘BRZO-bedrijven’ in kaart gebracht in de BRZO-monitor, die hier te vinden is.

Meer weten over de stoffen die aangetroffen zijn in het slootwater? Klik hier voor een toelichting door het RIVM.

Willem Minderhout

Willem Minderhout

Willem Minderhout (1959) is voor een tweede periode Statenlid namens de PvdA in Zuid-Holland. Hij studeerde geschiedenis en bedrijfskunde en is ruim tien jaar docent voor de opleiding Bestuurskunde van de Haagse Hogeschool. Daarvoor werkte hij in het openbaar vervoer (HTM/’9292’), de IT (Origin) en voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA.     Biografie “Ik

Meer over Willem Minderhout