De laatste loodjes voor de zomer: een update van de Statenfractie

Door Anne Koning op 5 juli 2019

Op woensdag 3 juli vergaderden de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het zomerreces laat nog even op zich wachten met twee woensdagen met werkbezoeken en commissievergaderingen: de Statenfractie zit daarom zeker niet stil. Bovendien praten we als PvdA Zuid-Holland mee over een coalitieakkoord. Wat is er gepasseerd in de Staten van Zuid-Holland? Hierbij een update van de Statenfractie. 

Decathlon en detailhandel: Centra in de steden levendig houden
Willem Minderhout voerde het woord over de ontheffing van de verordening voor de vestigingen van Decatlon in Schiedam en Den Haag (Forepark).

De provincie Zuid-Holland kiest in haar ruimtelijk vestigingsbeleid om detailhandel/winkels in kernen van dorpen en steden te vestigen om de leegstand tegen te gaan en de centra levendig te houden. Het volbouwen langs snelwegen en aan de randen van gemeenten in weilanden of bedrijventerreinen ondermijnt het gezellige winkelgebied in de centra die doorgaans goed bereikbaar zijn met fiets en OV. In onze provincie waar iedere vierkante meter drie keer wordt geclaimd moeten we zuinig zijn op onze ruimte en verrommeling tegen gaan.

In de vorige periode hebben wij dat beleid daarom als oppositiepartij gesteund. Ook in ons verkiezingsprogramma is dit uitgangspunt opgenomen. Op grond van dit beleid steunt de PvdA-fractie het voorstel om geen ontheffing te verlenen voor Decathlon-vestigingen in Schiedam en Den Haag. Door af te wijken van het beleid schep je mogelijk een precedent en dat zou een erg onwenselijke ontwikkeling zijn voor onze centra’s en landschappen.

Helaas heeft echter een meerderheid in Provinciale Staten (Forum, VVD, D66, PVV, Denk) een motie gesteund om Decatlon in Schiedam toe te staan. Dit komt mogelijk nog terug in een rechtszaak.

Kader- en Voorjaarsnota

Anne Koning voerde het woord over de Kadernota. “Er ligt nu een beleidsarme Kadernota, omdat er nog geen college is gevormd. Want een begroting betekent ook politieke keuzes maken. Waar wij op letten is duidelijk:  meer betaalbare woningen, verduurzaming regelen, eerlijk werk, en een gezonde, veilige leefomgeving. Bij deze Kadernota steunen we onderwerpen die volgens ons niet kunnen blijven liggen tot de begrotingsbehandeling in november”.

De amendementen en moties met steun van de PvdA:

  • Iets meer dan een half miljoen  voor de OV impuls in 2020 met name bedoeld voor bussen in de Hoekse Waard / Goeree Overflakkee waar veel scholieren gebruik van maken
  • 1 miljoen voor het Eurovisiesongfestival als dat in Rotterdam gehouden gaat worden
  • Een oproep voor een zorgvuldige besluitvorming rond de tweede oeververbinding Nieuwe Maas
  • Een oproep om een bomenbeleid te maken

Voorstel voor fractievertegenwoordigers met 1 stem weggestemd

Volgende punt in de Statenvergadering ging over het toelaten van fractievertegenwoordigers, op andere plekken ook wel ‘duo-Statenleden’ genoemd: een kandidaat van de partij die wel het woord voert bij commissievergaderingen, maar niet bij de Provinciale Statenvergaderingen. Hiervoor zijn wijzigingen in het reglement nodig. Leo Bruijn voert het woord: “Met name de wat kleinere fracties in PS – en dat zijn er heel wat – zouden enorm geholpen zijn met de hulp van fractievertegenwoordigers. Nog vorige week stonden drie vergaderingen tegelijk geagendeerd; dat wordt dan toch lastig voor één- of twee persoonsfracties. Ook het meelezen van stukken en rapporten is erg welkom. Het gaat hier om de kwaliteit van het Provinciale Staten-werk, de kwaliteit van de democratie. Ik roep iedereen op dit voorstel te steunen”. Op 1 stem na haalde het voorstel het helaas niet. Vanzelfsprekend stemden de kleine fracties voor, maar de grote fracties (VVD en FvD) plus D66 en PVV stemden tegen en dat was net te veel. ‘Een gemiste kans’ volgens Leo Bruijn.

Schriftelijke vragen
De afgelopen tijd heeft de fractie daarnaast aandacht gevraagd voor:

En waren we aanwezig bij de volgende  bijeenkomsten:

Heeft u vragen of opmerkingen aan de fractie? Mail ons dan via ps@pvdazh.nl 

Anne Koning

Anne Koning

Onzeker zijn over je huis, je baan, de buurt. Er is zoveel dat beter kan en beter moet in Zuid-Holland. Er moeten meer betaalbare woningen voor iedereen komen. Onze leefomgeving kan gezonder – schoner, groener. Mensen die werk zoeken kunnen beter worden geholpen, of je nu net van school komt of al wat ouder bent.

Meer over Anne Koning