Coalitie presenteert: Elke dag beter. Zuid-Holland.

20 augustus 2019

De nieuwe coalitie van VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, PvdA en CDA zet zich de komende vier jaar in om Zuid-Holland iedere dag beter te maken. Dinsdagochtend 20 augustus hebben de onderhandelaars voor een nieuw college het akkoord gepresenteerd aan de pers. Namens de PvdA waren Anne Koning en Leo Bruijn daarbij aanwezig. Zij hebben bij de formatieonderhandelingen gewerkt vanuit de inhoud van het verkiezingsprogramma.

In de campagne heeft de PvdA Zuid-Holland zich sterk gemaakt voor wonen, werken, leven. Dat wil zeggen: meer woningen en een eerlijke verduurzaming, beleid gericht op werkgelegenheid voor de toekomst en passende scholing, en een gezonde leefomgeving, schone lucht, water en natuur. Als PvdA zijn we trots op de mogelijkheden om daadwerkelijk aan de slag te gaan voor wonen, werken en leven. Natuurlijk is niet alles uit ons verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord terechtgekomen. Leo Bruijn: “Dit hoofdlijnenakkoord maakt de Statenleden trots. Namens de PvdA zal Anne Koning de portefeuille Wonen, Ruimtelijke Ordening en Recreatie & Sport bekleden, wat we haar zeker toevertrouwen.”

Deelname van onze PvdA-fractie aan het college van Zuid-Holland met VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks en CDA wordt op zaterdag 31 augustus besproken in de Algemene Ledenvergadering.

Lees hier het hele persbericht van de presentatie
Lees hier het collegeakkoord.