29 juni 2016

Coalitie wakker: provincie aan de slag

Toen de PvdA tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2015 pleitte voor meer ambitie ten aanzien van het openbaar vervoer, het fietsplan en het versterken van de economische regio’s, reageerden de coalitiepartijen nog aarzelend. Vandaag, tijdens de behandeling van de Kadernota 2017, bleek onze oproep wel degelijk gehoord te zijn: de coalitie is wakker en erkent dat een provincie met meer dan een half miljard op de bank mee moet helpen om problemen in de samenleving op te lossen en moet inspringen op kansen die zich voordoen.

Voor de PvdA is een goed functionerend en betaalbaar openbaar vervoersnetwerk van essentieel belang voor de bereikbaarheid en daarmee ook de economische ontwikkeling van Zuid-Holland. Het voorstel van de coalitie om extra geld te investeren in de frequentie van buslijnen, zien wij als een stap in de goede richting en hebben we uiteraard van harte ondersteund. Een gemiste kans is het wat de PvdA betreft echter dat de betaalbaarheid van het openbaar vervoer in onze provincie het kindje van de rekening blijft. Alle inkomsten en uitgaven van de provincie staan sinds 2015 op de nullijn. De automobilisten die Motorrijtuigenbelasting betalen, hebben zelfs een forse lastenverlaging gekregen. Hoewel het voorstel van de PvdA om de OV tarieven de komende jaren te bevriezen, door de hele oppositie werd gesteund, kreeg het geen steun van de coalitie van VVD, D66, CDA en SP.

Ook het door de PvdA bij de jaarrekening aangekondigde voorstel om extra geld te investeren in de fiets, kwam op tafel. Meer mensen op de fiets is goed voor het milieu en de bereikbaarheid en bovendien gezond. Naast het feit dat met deze extra middelen ruimte ontstaat om een aantal fietspaden aan te leggen waar cofinanciering voor gewenst is, kijkt de PvdA ook met belangstelling naar de pilot voor een Overstapplaats Auto-Fiets-Auto. Hiermee laat de provincie zien verder te denken dan alleen de dag vandaag.

Tenslotte wordt er komend jaar geld gereserveerd om de economie te versterken door de uitvoering van gebiedsgerichte projecten. De PvdA had hier bij de Jaarrekening al om verzocht omdat we niet te begrijpen dat onze provincie maar mondjesmaat profiteert van de economische groei en het aantal mensen dat in onze provincie geen baan kan vinden, nog altijd zorgelijk hoog blijft.

Ons verzoek om samen met lokale overheden, scholen en bedrijven extra inzet te plegen op het realiseren van meer stageplekken voor scholieren en studenten in Zuid-Holland, kreeg ook een meerderheid. En daar zijn wij blij om omdat op dit moment duizenden scholieren en studenten moeite hebben met het vinden van een stageplek, die noodzakelijk is om hun opleiding af te afronden en met een diploma van school te gaan.