Burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch

23 februari 2018

In 2017 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een Varend Erfgoed subsidie van € 200.000 ter beschikking gesteld voor het realiseren van tien ligplaatsen voor historische schepen op de geplande locatie Zuidelijke insteekhaven van de Stadswerven in Dordrecht. Deze subsidie zou worden verstrekt aan het ‘Burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch’, als de gemeente Dordrecht een garantie zou stellen. Het college van Dordrecht zei toen deze garantie niet te kunnen geven aan het Burgerinitiatief, omdat niet alle ligplaatsen op dat moment gegarandeerd konden worden op de beoogde locatie. De redenen hiervoor zijn het aantal beschikbare ligplaatsen en de lopende huurcontracten. 

PvdA-Statenlid Naomie Matil heeft samen met D66 Zuid-Holland op verzoek van PvdA Dordrecht in januari schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Inmiddels staan de vragen met de antwoorden van de Gedeputeerde online. Daarin stond dat wanneer Dordrecht wel tot exploitatie kan overgaan zij bij de erfgoedtafel Waterdriehoek opnieuw een verzoek in kunnen dienen. Voorwaarde daarbij zal zijn dat er garanties worden gegeven voor een haalbare exploitatie.

Jacqueline van den Bergh, PvdA Dordrecht: “Dinsdagavond 20 februari 2018 is in de Dordtse gemeenteraad eindelijk na jaren het startsein gegeven om aan de slag te gaan.” Er is inmiddels geld om te starten in de Zuidelijke Insteekhaven. De gemeente Dordrecht en het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch gaan gezamenlijk een aanvraag indienen bij de Provincie om in aanmerking te komen voor een Varend Erfgoed subsidie. Zij zullen ook gezamenlijk optrekken in de contacten met de Provincie.

Loopt u ook tegen iets aan in uw gemeente waarin u vermoedt dat de Statenfractie u kan helpen, neem dan contact op met een van onze Statenleden.

Foto: Frans Schouwenburg