Brede oproep in Zuid-Hollandse Staten: transitie naar Kringlooplandbouw

18 september 2018

De meeste partijen in de provincie Zuid-Holland denken dat een Zuid-Hollands landbouwakkoord de kringlooplandbouw dichter bij kan brengen. De transitie naar een duurzame landbouw is ook een ambitie in Zuid-Holland. Het kabinet staat dit ook voor en gaat daarom in het voorjaar van 2019 concrete afspraken maken zodat de landbouw duurzaam wordt. Op initiatief van de PvdA vragen GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA, SGP/CU, VVD, D66 en 50PLUS of er in Zuid-Holland ook afspraken gemaakt kunnen worden om te komen tot die kringlooplandbouw.

“De transitie naar een duurzame landbouw is in onze ogen goed voor de boeren, het milieu, de natuur en de omwonenden. Wij zijn daarom groot voorstander van zo’n transitie en zien mogelijkheden dit regionaal op te pakken, bijvoorbeeld met een landbouwakkoord,” aldus Anne Koning.

Zuid-Holland begint niet bij nul. De voedselfamilies en de duurzame landbouw agenda zijn er bijvoorbeeld al. In de vragen die op voorstel van de PvdA zijn gesteld, blijkt dat de politici kringlooplandbouw goed vinden voor de boeren, het milieu, de natuur en de omwonenden. De partijen zijn daarom groot voorstander van zo’n transitie en zien mogelijkheden dit regionaal op te pakken, bijvoorbeeld met een landbouwakkoord. Dat vraagt ook om afspraken met supermarkten en de voedselindustrie. Zo’n verandering kan niet van de boeren alleen komen. En uiteindelijk wil iedereen zeker zijn van veilig voedsel en een eerlijke boterham.

In juli heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een essay uitgebracht, waarin uiteengezet wordt wat nodig is voor een broodnodige koersverandering in de landbouw. In het essay wordt beklemtoond dat boeren amper bewegingsruimte hebben om hun bedrijf te verduurzamen. Daarom wordt in het essay opgeroepen tot een landbouwakkoord tussen bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, overheden en boerenorganisaties, waarin gezamenlijk een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw wordt neergezet en waarin partijen afspraken maken over hun rollen en de instrumenten die nodig zijn voor een koerswijziging.

Zaterdag 8 september presenteerde minister Schouten de kabinetsambitie om te gaan naar een kringlooplandbouw. Het moment om te vragen of er in Zuid-Holland zulke afspraken gemaakt kunnen gaan worden.

De vragen zijn hier te vinden.