Blog: Van hoogheemraad naar dijkgraaf

Door Jeroen Haan op 5 juli 2019

Op 28 mei heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) mij voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Daar ben ik als mens zeer dankbaar voor en blij mee, als Rijnlander geeft het me een gemengd gevoel.

Fractievoorzitter en hoogheemraad

Bij Rijnland heb ik vanaf 2009 met veel plezier als fractievoorzitter in de Verenigde Vergadering gefunctioneerd. In 2015 mocht ik als hoogheemraad de overstap maken van algemeen bestuurslid naar dagelijks bestuurder, waar ik me met energie heb gestort op de (samenwerking in de) waterketen, het zuiveringsbeheer en participatie. De verkiezingen van maart 2019 pakte voor mijn partij en mij goed uit, we haalden drie zetels en bijna een vierde restzetel. Ik wil iedereen die gestemd heeft (en zeker die op mij gestemd heeft) daar heel erg voor bedanken. Met de nieuwe coalitie zetten we ons allen in voor nog 4 jaar samenwerking aan de Rijnlandse opgaven.

Vacature dijkgraaf bij de buren

Rond de verkiezingen was de reactietermijn voor de vacature van dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Ik heb daar toen op gereageerd, maar uiteraard zonder te weten  hoe dat verder zou verlopen. Na de verkiezingen zijn we bij Rijnland gestart met de coalitieonderhandelingen. Pas toen deze al ver gevorderd waren, heb ik gesprekken met de vertrouwenscommissie van HDSR gevoerd en op 28 mei ben ik unaniem voorgedragen als dijkgraaf.

Natuurlijk ben ik daar dankbaar voor en trots op; ik mag me als dijkgraaf blijven bezig houden met een aantal van de grootste maatschappelijke opgaven en dilemma’s; Hoe houden we de delta Nederland een fijne leef-, woon- en werkomgeving voor mensen, planten en dieren? In een tijd van klimaatverandering, woningbouw, energietransitie, een teruglopende biodiversiteit, circulair, bodemdaling, (drink)waterbeschikbaarheid, enzovoort.

Samen werken aan de inhoud bij Rijnland

Aan deze opgaven en in het bijzonder de waterketen en zuiveringen én de Leidse regio heb ik de afgelopen jaren bij Rijnland samen met velen mogen werken. Het was voor mij vaak een genot: ik kwam bijna altijd fluitend op de fiets en ging ook weer tevreden naar huis. Voor mijn gevoel heb ik altijd in een team gewerkt, met ambtenaren en bestuurders en overige betrokkenen. Waar inzet, professionaliteit, betrokkenheid ruim aanwezig waren, vaak ruim overstijgend aan wat je formele rol of functieomschrijving is. En met mensen: fijne contacten, persoonlijke drijfveren, samen ploeteren en samen vieren, met het oog op de bal en met inzet en strijd in het speelveld.

Als bestuurder ben ik me zeer bewust dat je grotendeels zo goed bent als de mensen met wie je samen werkt. Daar horen de mensen bij die mij al die jaren hebben ondersteund vanuit bestuursorganisatie, de mensen die in het werkveld waterketen, waterzuivering, energie, participatie, Groene Cirkels, Hart van Holland, relaties in de regio Leiden werken en meer. Maar ook de mensen in het veld en op de installaties, zij die dagelijks zorgen dat we hier droge voeten en schoon water hebben. En alle mensen die op de achtergrond, in ondersteunende functies, voor mij niet altijd zichtbaar maar die o zo belangrijk werk doen. Ook de inwoners, ondernemers en organisaties met wie ik heb mogen samenwerken wil ik danken. In het bijzonder de mensen die mijn blog lazen en ook alle mensen die er op reageerden.

Ik ga de collegialiteit, professionaliteit en persoonlijke contact missen, in dankbaarheid van onze samenwerking. Als bestuurder leun  je op de schouders van de mensen die je steunen.

Beter een goede buur

De Stichtse Rijnlanden en Rijnland zijn 1 stroomgebied. In tijden van droogte of wateroverlast zijn we letterlijk aan elkaar verbonden door water en van elkaar afhankelijk. Daardoor weet ik zeker dat ik jullie blijf volgen. En zeker als goede buur  blijven we elkaar treffen.

Dank jullie wel voor alles, het ga jullie allen goed & graag tot ziens!

Hartelijke groeten, Jeroen

Jeroen Haan

Jeroen Haan

Met ingang van 1 september 2019 is Jeroen Haan Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij zal daarom per 3 juli 2019 worden opgevolgd als Hoogheemraad door Thea Fierens. Jeroen Haan, hoogheemraad bij Rijnland Als dagelijks bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland werk ik mee aan schoon water en droge voeten voor mensen, dieren en planten. Mijn portefeuille

Meer over Jeroen Haan