Blog: Het denken in klimaatoplossingen geeft weer energie

Door Evelyn Hijink op 3 oktober 2019

Het programmaboekje van Springtij puilt uit van het aanbod van sessies en workshops over onderwerpen die spelen rondom de klimaat- en energietransitie. In de drukbezochte bijeenkomsten werd gesproken en nagedacht over oplossingen voor een duurzame industrie 3.0, het belang van het behouden van de biodiversiteit, duurzame financieringsconstructies, dilemma’s rondom biomassa en circulaire economie. Met de grote gemeenschappelijke deler van alle deelnemers: het moet en het kan anders.

Mariëtte Hamer; “Volgend jaar meer politici”

Het thema is ‘Verbinding’. Keynote speaker Mariëtte Hamer houdt een persoonlijk verhaal over haar jeugd en ook over haar ervaringen om vanuit de SER de Klimaattafels te hosten. Een uniek maar soms ook een frustrerend proces. “Zonder verbinding geen transities” en geeft ze later aan: “Het zou goed zijn wanneer we hier volgend jaar (nog) meer politici zien”

© Foto:Mariëtte Hamer (voorzitter SER) in gesprek met presentator Harm Edens bij de opening van Springtij

“Meer aandacht voor de kwetsbare groepen bij klimaatbeleid”

In een tent op het Springtij-terrein worden radio-uitzendingen en podcasts opgenomen. Eén van de prominente sprekers is Herman Wijffels (ex-bankier en oud-CDA-

prominent) die inziet dat we binnen het klimaatbeleid meer moeten letten op de kwetsbare groepen in de samenleving en de betaalbaarheid van het klimaatbeleid. De rekening niet bij de laagste inkomens neer leggen, een bekende slogan uit onze PvdA-campagne. De oproep is dan ook om de huurdersheffing af te schaffen en het geld terug te sluizen naar de verduurzaming van de sociale woningen.

Elektrisch rijden betaalbaar maken

Mooie nieuwe elektrische auto’s staan op het Springtij terrein, maar deze BWM’s zijn voor normale mensen niet te betalen. Belangrijk is om de tweedehands markt voor elektrische auto’s te stimuleren, zodat ze betaalbaar worden voor de gewone man/vrouw. Betaalbare elektrische deelauto’s in wijken zou een mooie oplossing bieden met name in steden waar de ruimte steeds schaarser wordt.

© Foto: E-Model (“Er ontbreekt nog een tweedehands markt voor electrische auto’s, zo’n nieuwe e-auto is niet betaalbaar, een beetje elitair eigenlijk.”)

Oplossingen tegen de opwarming van de aarde in ‘Drawdown’

Creatieve en innovatieve jongeren krijgen volop het podium bij Springtij. Op een speciale Energy-boot brainstormen we met Young Professionals 3 dagen lang in de haven van Terschelling West en komen we met bruikbare ideeën en oplossingen.

Ook vallen de jonge deelnemers het project (en boek) ‘Drawdown’ op: “100 maatregelen tegen de opwarming van de aarde. Wat werd ontdekt is een weg die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen binnen dertig jaar kan terugdringen. Inspirerend en innovatief: de kracht van Springtij om generaties te verbinden en gezamenlijke waarden te vinden. We waren het allemaal eens: De economische groei zoals we het nu kennen is eindig. We zijn aan een nieuw systeem toe waar waarde toegekend wordt aan hetgeen wat kwetsbaar is: zoals de aarde, de lucht en ons klimaat.”

Evelyn Hijink

Evelyn Hijink

Als Statenlid zal ik altijd de vraag blijven stellen of de rekening niet bij de laagste inkomens wordt gelegd. Bij bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, betaalbare woningen, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tarieven van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De toekomst van onze provincie Zuid-Holland ligt in het verduurzamen van onze economie en voedselproductie

Meer over Evelyn Hijink