Blog: Gluren bij de buren

Door Lobke Zandstra op 2 juli 2019

Zaterdagochtend 9 juni was de fractie van Hoogheemraadschap Delfland op bezoek in Katwijk aan Zee. Met Erwin Stolk – Katwijker, PvdA’er en waterschapper in het Hoogheemraadschap van Rijnland – gingen ze het gesprek aan over de kustbescherming in Katwijk aan Zee. Met dit stormachtige weer, voel je meteen dat het belangrijk is Nederland te beschermen tegen de zee. In de discussies in Delfland over Scheveningen wordt de situatie in Katwijk aan Zee vaak als voorbeeld genoemd. Het gaat dan meestal over de parkeergarage die daar in de duinen gebouwd is.

De historische kern van Katwijk aan Zee lag nog niet zo lang geleden buitendijks en was dus niet goed beschermd bij een grote storm. Door de aanleg van een harde dijk en de zandpartij daar bovenop (de nieuwe brede duinstrook) ligt de historische kern nu ook veilig achter een dijk. Deze oplossing kwam er niet zo maar. Er ging veel discussie en tijd overheen voordat deze oplossing werd gekozen. Het gevolg van deze oplossing is dat het duin minder hoog is geworden. Weliswaar is de zee hierdoor verder weg komen te liggen van de boulevard, maar als je er nu bent dan zie je wel een prachtig ingericht duinlandschap.
Terug naar de parkeergarage. Dat was de aanleiding van ons bezoek: Is deze nu wel of niet in de zeewering gebouwd en bracht dit een veiligheidsrisico met zich mee?

Het antwoord van Erwin was klip en klaar: De parkeergarage ligt niet er in, maar er achter. Door de combinatie van een dijk en een grote hoeveelheid zand is de veiligheid verbeterd en ook de parkeerdruk verminderd. Een kwestie van werk met werk maken. Garage en dijk delen geen muren. De parkeergarage is mooi ingepast in het nieuwe aangelegde duinlandschap.

In de discussie over kustbescherming is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een harde en een zachte (zandduin) zeewering. Een harde zeewerende dijk leg je alleen daar aan waar een de zandige zeewering niet sterk genoeg is of ontbreekt. In dit stukje Katwijk aan Zee is nu onder het zand een harde dijk aangelegd, omdat de zachte kust niet sterk genoeg was. In Scheveningen heb je op sommige plekken een zeewerende dijk, maar zeker niet overal. Daar waar er sprake is van een zachte kust is het belangrijk de gehele zachte zeewering in stand te houden en er niet steeds kleine stukjes van af te snoepen. De fractie neemt dit mee in de discussie over de kustbescherming in het algemeen en de plannen voor ondergrondse parkeergarages in Scheveningen in het bijzonder. Vooral de voorgenomen tunnel van de Zwolsestraat naar de nieuwe Hommerson-parkeergarage aan de Noord-boulevard heeft onze bijzondere aandacht omdat die dwars door de zeewering heen gaat en dus een risico met zich meebrengt. Delfland heeft voor de nog te verkrijgen watervergunning voor dat project al aanvullende eisen gesteld.

Lobke Zandstra

Lobke Zandstra

Ik ben bestuurslid van HHS Delfland namens de Partij van de Arbeid, omdat de PvdA staat voor solidariteit en duurzaamheid. In Nederland leven we met het water. We kunnen niet zonder water en moeten ons tegelijkertijd tegen het water beschermen. Graag wil ik me inzetten voor een goede klimaatadaptatie zodat we droge voeten houden, schoon

Meer over Lobke Zandstra