11 februari 2016

Bespreking problematiek DuPont/Chemours stuit in commissie Verkeer en Milieu

De poging van de PvdA woordvoerder Willem Minderhout om de informatie over bodemvervuiling rond DuPont/Chemours en de risico’s voor drinkwaterbedrijf Evides zijn helaas in de commissie Verkeer en Milieu gestuit. Evides, dat kraanwater levert aan tienduizenden huishoudens in Zuid-West Nederland, is gevestigd vlak naast DuPont/Chemours, het bedrijf dat tot 2012 op grote schaal PFOA gebruikte om Teflon te produceren. Willem Minderhout: ‘Door de berichtgeving over de vervuilde grond van drinkwaterbedrijf Evides nemen de zorgen van omwonenden over hun gezondheid alleen maar toe. Wij hadden graag met de gedeputeerde gesproken over de wat provincie doet en meer kan doen om die zorgen weg te nemen.’

Gedeputeerde Rik Janssen (SP) gaf echter aan het RIVM-rapport te willen afwachten en ziet een regierol voor de provincie niet zitten. Ook gaf de gedeputeerde aan dat zijn toezegging om bloedonderzoek mogelijk te maken niet letterlijk moest worden genomen. Een meerderheid van de commissie steunde zijn voorstel de problematiek rondom DuPont/Chemours in de commissievergadering van 6 april. Wordt dus vervolgd.