4 november 2015

Begroting Duurzame Ontwikkeling

PvdA vraagt om investering groen in stad en energiebesparende maatregelen

Tijdens de bespreking van de Begroting 2016 in de commissie Duurzame Ontwikkeling heeft de PvdA aangegeven dat ze wil dat het programma Goed doet Goed ook in de toekomst kan worden ingezet voor projecten binnen de bebouwde kom. Woordvoerder Anne Koning: ‘Kinderen laten kennismaken met natuur is leuk, gezond en bovendien een investering in de zorg voor natuur in de toekomst. Juist in onze drukbevolkte steden komen kinderen niet vanzelfsprekend in aanraking met natuur. Wij vinden het daarom dat Groen doet Goed ook ingezet kan worden om deze kinderen kennis te laten maken met natuur’.

Een ander thema dat aan de orde kwam is de transitie naar een duurzame energievoorziening. De PvdA is blij dat dit thema ook voor de coalitie een speerpunt is. Maar waar in de Begroting 2016 voornamelijk ingezet wordt op ontwikkeling van nieuwe technologieën en de ruimtelijke inpassing van duurzame energievoorzieningen, heeft de PvdA opgeroepen juist ook investeringen in energiebesparende maatregelen mogelijk te maken. Energiebesparende maatregelen in de bebouwde omgeving dragen bij aan de milieudoelstellingen, maar leiden tevens tot een lagere energierekening voor de inwoners van onze provincie en kan veel werkgelegenheid opleveren.

Op 11 november wordt de Begroting 2016 besproken in Provinciale Staten. Naast bovengenoemde thema’s zal de PvdA zich dan onder andere sterk maken voor het bevriezen van de tarieven in het openbaar vervoer, investeringen in de fiets, stimuleren van werkgelegenheid en opvang voor vluchtelingen.