2 november 2016

Asbestbrand Wateringen: afrondend onderzoek, of niet?

In januari 2015 brak er een brand uit in een bedrijfspand in Wateringen. Het pand was voorzien van een asbestdak en de asbestvlokken waaiden de aanpalende woonwijk in. Dit was het begin van een langdurige saneringsoperatie die de bewoners lang in onzekerheid hield of hun wijk wel weer veilig was.

De eerste opruimacties gaven de bewoners niet de indruk dat er oordeelkundig werd opgetreden. Bovendien was er veel gesteggel over het asbestvrijmaken van de huizen en tuinen: niet alle verzekeringsmaatschappijen bleken asbestschade te willen vergoeden.

De aanpak van de gemeente Westland gaf de Provincie aanleiding om een onderzoek te laten doen. Toen dit tamelijk vernietigende onderzoeksrapport uitlekte was het vertrouwen tussen bewoners en gemeente helemaal ver te zoeken.

De PvdA-Statenfractie suggereerde gedeputeerde Rik Janssen (SP) om na een finale saneringsactie van de gemeente Westland een onderzoek aan te bieden of de wijk nu echt asbestveilig was. Op deze manier hoopten wij het vertrouwen tussen de wijkbewoners en de gemeente te kunnen herstellen. De gedeputeerde vond dit aanvankelijk een goed idee. Hij nam het over.

Wij waren daarom zeer verbaasd dat hij tijdens de laatste behandeling van dit onderwerp tussen neus en lippen door liet weten dat hij zich niet aan zijn toezegging zou houden ‘omdat de bewoners daar geen prijs op stellen’.

Aangezien hij ons niet duidelijk kon maken hoe hij aan die wetenschap kwam, zijn we het de bewoners zelf maar gaan vragen. We hebben in het saneringsgebied een brief bezorgd en de bewoners om hun mening gevraagd.

Binnenkort zullen we u de uitslag laten horen.  Als een meerderheid wel een onderzoek wil, zullen we dat bij GS aanhangig maken. Een toezegging is een toezegging.

Willem Minderhout

 

 

Tekst brief:

Na een lange periode van overleg, onderzoek en sanering heeft de gemeente Westland dit voorjaar verklaard dat uw wijk asbestveilig is. Naar het oordeel van de gemeente zijn inmiddels alle saneringen uitgevoerd die noodzakelijk waren na de brand van januari 2015, waarbij asbest vrijkwam. In de visuele eindinspectie die in opdracht van uw gemeente werd uitgevoerd is geen asbest in de wijk meer aangetroffen.

Eerder dit jaar maakten Provinciale Staten met Gedeputeerde Staten de afspraak dat de provincie Zuid-Holland bereid is om de saneringsoperatie af te sluiten met een onafhankelijk eindonderzoek naar de asbestveiligheid van uw wijk, als dit nodig is om het vertrouwen onder bewoners in de veiligheid van de wijk te herstellen. Op dit moment lijkt de rust in uw wijk in belangrijke mate teruggekeerd. Een dergelijk onderzoek is dus wellicht overbodig.

Omdat wij het belangrijk vinden dat u uzelf veilig en prettig voelt in uw woonomgeving, willen wij graag weten wat uw mening is. Vertrouwt u er voldoende op dat uw wijk asbestveilig is, waardoor verder onderzoek niet nodig is; of wenst u juist wel een onafhankelijk eindonderzoek naar de asbestveiligheid van uw wijk?

U kunt dit aangeven door het antwoordformulier op de achterzijde van deze brief in te vullen en voor maandag 7 november te retourneren via bijgeleverde envelop. Een postzegel is niet nodig. Wij zullen de uitslag van deze wijkenquête betrekken bij onze standpuntbepaling in Provinciale Staten.

Hartelijke groet,

Ron Hillebrand en Willem Minderhout
Namens de PvdA fractie Zuid-Holland