12 april 2017

Anoniem solliciteren op agenda Bestuur en Middelen

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een hardnekkig probleem. Het rapport Integratie in zicht?, gepubliceerd door het SCP in december 2016, laat zien dat migranten ondanks een stijgend opleidingsniveau, verbeterde onderwijsprestaties en een betere beheersing van de Nederlandse taal, nog een grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Omdat de PvdA Zuid-Holland discriminatie op de arbeidsmarkt, of het nu gaat om leeftijd, man of vrouw, of waar de wieg of die van je ouders heeft gestaan, wil bestrijden, ziet zij graag dat de provincie Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid neemt en anoniem solliciteren invoert. De fractie zal daarom vandaag samen met de GroenLinks en SP fractie voorstellen het onderwerp in de commissievergadering Bestuur en Middelen van 17 mei te bespreken.

Anoniem solliciteren is niet iets nieuws. De gemeente Den Haag startte in 2016 met de proef ‘anoniem solliciteren’. Het Haagse experiment werkte: De stad zag het aantal brieven dat binnenkwam van mensen met een migrantenachtergrond toenemen. En belangrijker: er werden meer mensen met een migrantenachtergrond aangenomen. Verantwoordelijk wethouder Baldewsingh sprak hierover in de media: Anoniem solliciteren heeft zich bij de gemeente Den Haag bewezen als een effectief middel om discriminatie op afkomst tegen te gegaan. Zo leidt anoniem solliciteren tot een flinke stijging van het aantal sollicitanten met een biculturele achtergrond die solliciteren, wat leidt tot meer biculturele talenten binnen de organisatie.’ Vanaf 2017 is in de gemeente Den Haag ingevoerd dat het alleen maar mogelijk is anoniem te solliciteren.

PvdA woordvoerder Naomie Matil: ‘Wij zijn heel benieuwd hoe andere partijen tegen anoniem solliciteren aankijken en welke ideeën ze hebben om de kansen op werk voor mensen met een migrantenachtergrond te verbeteren. Kennelijk is het beheersen van de Nederlandse taal en een goede opleiding niet in alle gevallen afdoende’.