ALV PvdA Zuid-Holland 30 juni

18 juni 2018

UITNODIGING Algemene Ledenvergadering PvdA Zuid-Holland

Datum: 30 juni 2018

Tijd: 10.00 uur – 13.00 uur

Locatie: CIC Rotterdam (boven Café Engels), Stationsplein 45 (4de etage) 3013 AK Rotterdam

Aanmelden: middels deze link of onderstaand formulier

Programma

10.00 uur – 10.30 uur Formele onderdelen

  • Benoeming secretaris bestuur PvdA Zuid-Holland
  • Benoeming sollicitatiecommissie voorzitter bestuur PvdA Zuid-Holland
  • Openstelling kandidaatstelling voorzitter en algemeen bestuurslid PvdA Zuid-Holland

10.30 uur – 10.45 uur Nieuws uit de Statenfractie en Waterschapsfracties

10.45 uur – 11.30 uur Aanvang thema Wonen

Toelichting 

De mogelijkheden om betaalbaar en kwalitatief goed te wonen staan zeker in het westen van het land zwaar onder druk. Dit geldt voor bijna de hele provincie Zuid-Holland, maar ook voor grote delen van Noord-Holland en Utrecht. Het noorden van Zuid-Holland is zeker ook een overloopgebied voor de regio Amsterdam-Haarlem. De redenen daarvoor zijn divers. Met de kennis van nu had misschien ook het vorige kabinet zaken anders moeten aanpakken, maar het is niet zinvol om daar te veel tijd aan te besteden. Het gaat om de huidige situatie en het oplossen van de knelpunten van vandaag en morgen.

Zeker in de provincie Zuid-Holland is dit een actueel en acuut vraagstuk. Ook van de PvdA wordt gevraagd om op zowel landelijk, provinciaal maar zeker ook (en eigenlijk in hoofdzaak) op gemeentelijk niveau adequaat op in te spelen.

Zeer globaal zien we de volgende knelpunten:

  • De wachttijden voor sociale huurwoningen lopen steeds verder op.
  • De beschikbaarheid voor woningen in de middenhuur > € 750,- < € 1250,- neemt steeds verder af en de prijzen lopen op.
  • Middeninkomens die willen huren vallen tussen wal en schip. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een vrije sector huurwoning.
  • Vraag en aanbod van koopwoningen is niet in evenwicht en de prijzen lopen steeds verder op.
  • Vooral starters en mensen zonder vast inkomen (flex) komen niet of nauwelijks in aanmerking voor een hypotheek;
  • Door nieuwe eisen (met name gasloos bouwen) nemen de kosten toe, zonder dat andere regelingen (normen hypotheek bijvoorbeeld) daarop inspelen.

Als PvdA moeten wij landelijk, provinciaal en lokaal vanuit onze visie een antwoord geven op deze problematiek. Vanuit het rijk gaat het met name om regelgeving (ook ten aanzien van de woningbouwcorporaties) en andere vormen van flankerend beleid. De woningbouw zal moeten worden gerealiseerd door en in gemeenten. Provinciegrenzen zijn als het gaat om wonen zeer arbitrair. Het gaat de burger om een goede voor hem/haar betaalbare woning gelegen op een locatie die hem/haar past. Hoe gaan we als PvdA in de provincie om met dit gegeven?

Lokaal moeten de keuzes gemaakt worden over locaties op aantallen en soorten woningen die gebouwd moeten worden. In veel gemeenten betekent inbreiden het vervallen van parkjes, speelveldjes etc of moeten we toch meer kiezen voor uitleglocaties aan de rand van steden en dorpen.

Opzet van de bijeenkomst
Er wordt een korte presentatie gegeven over de actuele problematiek. Daarna worden 4 sprekers gevraagd om vanuit hun verantwoordelijkheid een korte inleiding te verzorgen en vragen vanuit de zaal te beantwoorden. Daarna zullen we aan de hand van 5 stellingen een discussie starten. Tussentijds is er een koffiepauze met brownies.

De doelstelling is om informatie uit te wisselen en met elkaar ideeën uit te wisselen, zodat vanuit de PvdA volksvertegenwoordigers op hun niveau een goede inbreng kunnen leveren ten aanzien van de problematiek wonen.

11.30 – 12.00 Koffiepauze met brownies

12.00 – 13.00 Voortzetting thema Wonen

13.00 Sluiting