Aftreden gedeputeerde Weber besproken in Provinciale Staten

28 mei 2019

De PvdA-fractie heeft respect voor de beslissing van gedeputeerde Han Weber (D66) die op 9 mei jongstleden besloot om per direct af te treden. Dit is in de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei naar voren gebracht. De reden voor zijn vertrek was dat Weber Provinciale Staten een belangrijk advies rond de realisatie van de Warmterotonde Zuid-Holland niet heeft kunnen geven.

Rondom de Warmterotonde, een grootschalig project, zijn de meeste documenten – ook nu nog – geheim. “Volledige en correcte informatie is voor Provinciale Staten altijd belangrijk om daarmee een afgewogen besluit te kunnen maken. In een dossier met veel geheime informatie is dat misschien nog wel belangrijker”, zegt fractievoorzitter Anne Koning, “We begrijpen de beslissing van Han Weber daarom ook, hoe spijtig dit voor hem persoonlijk ook is”. Ook de PvdA-fractie hecht zeer veel waarde aan het tijdig en juist informeren van Provinciale Staten: dit is noodzakelijk voor Statenleden om het werk goed te kunnen blijven doen. “Het is droevig om te constateren dat dit op dit dossier niet is gebeurd, zeker gezien de omvang van het project. Er valt daarom zeker respect op te brengen voor de beslissing van de heer Weber. We danken hem voor de plezierige en open wijze van debat de afgelopen jaren en wensen hem veel succes voor de toekomst,” aldus Anne Koning

Provinciale Staten krijgt rond de zomer de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek dat de provinciesecretaris uitvoert naar het feit dat de gedeputeerde het advies zelf niet had gekregen, waardoor hij deze informatie ook niet met PS kon delen.

Naast het debat over het aftreden van gedeputeerde Weber, werd gesproken over de openbaarheid en het reces omtrent het Warmtenet en hield Leo Bruijn zijn maidenspeech over de Jaarstukken.